Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. rozpoczął badanie kliniczne dotyczące leczenia stwardnienia zanikowego bocznego. Dokładna nazwa badania to „Ocena wpływu komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) na układ   immunologiczny pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia bocznego zanikowego (ALS)”, akronim ALSTEM. Badanie jest prowadzone w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie i jest badaniem I/II fazy.

Celem badania klinicznego jest weryfikacja bezpieczeństwa i wstępnej skuteczności stosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na allogenicznych komórkach mezenchymalnych izolowanych z galarety Whartona i ich wpływu na układ odpornościowy pacjentów cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne.

Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie oraz uzyskało pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt jest wytwarzany zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja pacjentów do badania.Pragniemy  dotrzeć do jak największej liczby pacjentów zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu. Będziemy niezmiernie zobowiązani do przekazywania pacjentom informacji o prowadzonym badaniu.

Jeśli Państwa Doktorzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat stosowania komórek mezenchymalnych w leczeniu ALS, polecamy pracę dotyczącą bezpieczeństwa stosowania WJMSC u pacjentów z ALS w Polsce opublikowaną w Neural Regeneration Research: https://www.nrronline.org/article.asp?issn=1673-5374;year=2019;volume=14;issue=2;spage=313;epage=318;aulast=Barczewska oraz pracę dotyczącą skuteczności stosowania WJMSC u tychże pacjentów, opublikowaną w Stem Cell Reviews and Reports, którą można znaleźć pod linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s12015-020-10016-7

Informacje na temat rekrutacji pacjent może uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

34 534 5003 lub pod adresem e-mail: badanie.kliniczne@cm-klara.pl