• Odpady medyczne: stanowisko i propozycje PFSz
  • Nowa Minister Zdrowia: list od PFSz
  • PFSz aktywna wobec ustawy o jakości
  • PFSz o robotyce w ramach krajowej sieci onkologicznej
  • PFSz: apel otwarty do Ministra Zdrowia
  • Dialog z MZ i NFZ