• Program Wymiany Menedżerów HOPE 2024 został otwarty! 
  • Polskie szpitale goszczące uczestników programu HOPE Exchange w latach 2013 – 2024
  • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy – wymiana menedżerów HOPE
  • Informacja o pobycie gości HEP 2024 w WSS w Olsztynie
  • Polscy uczestnicy programu HOPE Exchange w latach 2012 – 2024
  • HOPE Exchange Programme – Bożena Adamkiewicz