• 40.edycja Programu HOPE Exchange 2023
  • Rusza nabór kandydatów do Programu HOPE Exchange 2023 – dla szpitalnej kadry kierowniczej.
  • 39.edycja Programu HOPE Exchange 2022
  • Działania PFSz w Programie Wymiany Managerów HOPE
  • Informacja PFSz dotycząca 39-ej edycji Programu HOPE Exchange 2021
  • Nie bój się szpitala: założenia akcji PFSz