• Aktywny udział PFSz na Konferencji Światowej Federacji Szpitali w Rio de Janeiro
  • Kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem pacjentów – przedsięwzięcie PFSz i Supra Brokers S.A. zgłoszone do nagrody Światowej Federacji Szpitali
  • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza zgłoszony do nagrody IHF za swój zrównoważony rozwój
  • Fundusz kompensacyjny i sąd arbitrażowy
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego zgłoszony do Światowej nagrody IHF
  • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zgłoszone do nagrody Światowej Federacji Szpitali