• Elektronizacja w zamówieniach publicznych
  • Rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na rękawice
  • Sukces grupy zakupowej szpitali pod egidą PFSz !