Centrum Szkoleniowe Chirurgii Robotycznej

w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (WIM-PIB)

inicjuje swoją działalność organizując warsztaty robotyczne da Vinci.

 

Konferencja prasowa: 24.03.2023 r. (piątek) godz. 13:00 (WIM, budynek główny, IV p.)

 

W spotkaniu prasowym udział wezmą:

 • płk dr n. med. Artur Bachta – zastępca Dyrektora WIM-PIB, komendant Centralnego Szpitala Klinicznego MON
 • płk dr n. med. Jacek Doniec – kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej WIM-PIB
 • dr n. med. Andrzej Kwiatkowski – kierownik kursu „Warsztaty da Vinci Kobiety w chirurgii”, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM-PIB
 • Artur Ostrowski – Dyrektor Zarządzający da Vinci, firma Synektik
 • dr n. med. Magdalena Wyrzykowska – członkini zarządu Fundacji Kobiety w Chirurgii

24-25 marca 2023 r. odbędą się bezpłatne warsztaty w zakresie wykorzystania robota da Vinci w chirurgii ogólnej. Jest to pierwsze wydarzenia zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Chirurgii Robotycznej WIM-PIB wspólnie z Fundacją Kobiety w Chirurgii oraz firmą Synektik.

Uczestniczki będą miały unikalną możliwość udziału w dwóch operacjach na narządach miednicy mniejszej w tym samym czasie. Zespoły chirurgiczne będą pracowały z wykorzystaniem dwóch robotów da Vinci na nowym oddziale Centrum Chirurgii Robotycznej.

 

– W minionym roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony, kontynuowaliśmy wieloletni program rozbudowy i modernizacji instytutu-szpitala, w ramach którego kolejne kliniki i zakłady pozyskały nowoczesny sprzęt służący diagnostyce i terapii chorych. Dalszej poprawie uległy warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także jakość, komfort i bezpieczeństwo pracy. Dość powiedzieć, że dzięki realizowanym konsekwentnie oraz z wielkim rozmachem inwestycjom kapitał własny instytutu przekroczył w ostatnim roku kwotę miliarda złotych, klasyfikując jednostkę kolejny rok z rzędu jako najlepiej wyposażony, zasobny podmiot leczniczy w kraju.

Jak zawsze wiele uwagi poświęciliśmy wdrażaniu nowoczesnych metod opieki i leczenia. Jedną z nich, dynamicznie rozwijaną w okresie ostatnich dwóch lat jest chirurgia robotowa. Jeszcze chwilę temu, na początku naszej drogi, byliśmy dziesiątym ośrodkiem w kraju, w którym rozpoczęto wykonywanie tego rodzaju zabiegów. Dziś jesteśmy pierwszym szpitalem w Polsce posiadającym dwa zestawy operacyjne, na których specjaliści WIM wykonali już ponad 500 zabiegów w aż siedmiu dziedzinach medycyny. Jednocześnie prowadzimy działania nad wdrożeniami kolejnych dziedzin chirurgii  – łącznie będzie to siedem dziedzin chirurgii – mających dziś zastosowanie w robotyce chirurgicznej. Co ważne, niektóre z nich: torakochirurgia, chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia tarczycy są pierwszymi zastosowaniami w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie. To tylko jeden z wielu przykładów potwierdzających skalę i determinację naszego zaangażowania w tworzenie oraz implementację nowych technologii, z jednoczesnym dążeniem do wykorzystania atutów WIM, w tym wynikających z praktycznego stosowania interdyscyplinarności w codziennej praktyce medycznej – podkreśla dyrektor WIM-PIB gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

– Jednym z filarów działalności Centrum Chirurgii Robotycznej jest ciągłe szkolenie, obejmujące zarówno pogłębianie umiejętności chirurgów już operujących z wykorzystaniem systemów robotycznych, jak też przygotowanie nowych zespołów do pracy w nowej dziedzinie jaką jest chirurgia robotyczna. Szkolenia dotyczą zarówno lekarzy operatorów jak i personel biorący udział w zabiegu czyli lekarzy asystujących i instrumentariuszki. Operacje robotyczne ze względu na swoją specyfikę wymagają wysokiego poziomu zaangażowania w zabieg całego zespołu, zwłaszcza przygotowania do obsługi technicznej urządzeń o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego. W WIM mamy zapewnione do szkoleń dwie robotyczne sale operacyjne w ramach jednego bloku operacyjnego. Dodatkowo wszystkie kursy koordynowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM-PIB. Szkolenia na różnych poziomach zaawansowania dla niemal wszystkich certyfikowanych specjalności zabiegowych będą odbywały się w sposób ciągły, dodatkowo cyklicznie organizowane będą warsztaty służące wymianie doświadczeń – mówi płk dr n. med. Jacek Doniec – kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej WIM-PIB

Planowane w WIM warsztaty są czwartymi z cyklu szkoleń organizowanych przez Fundację Kobiety w Chirurgii wspólnie z firmą Synektik – wyłącznym dystrybutorem systemu robotycznego da Vinci oraz po raz pierwszy zaproszonym do współpracy Wojskowym Instytutem Medycznym. Szpital od trzech lat dysponuje robotem da Vinci i ma bogate doświadczenie, którym chce się podzielić z uczestniczkami. Patronat nad cyklem szkoleń objęła Polska Federacja Szpitali, która powołała Koalicję na rzecz rozwoju robotyki medycznej.

Celem warsztatów jest zachęcenie kobiet chirurgów do pracy z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, które są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i operatora. Zaakcentowana będzie szczególnie współpraca interdyscyplinarna przy przeprowadzonym zabiegu operacyjnym głębokiej endometriozy.

Program szkolenia będzie obejmował obserwację na żywo operacji wykonanych w asyście systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Omówiona zostanie specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą. Zespoły operujące zaprezentują techniczne możliwości robota. Będzie także możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach przy konsoli, wyrabiających koordynację wzrokowo-ruchową.

Pierwsze warsztaty odbyły się z inicjatywy Pani Joanny Szyman Prezes Szpitala NEO Hospital, w Krakowie w lutym 2022 r. Kolejne w czerwcu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie o ostatnie w grudniu 2022 r. w szpitalu Medicover w Warszawie. Organizowane są jako cykl szkoleń dla chirurżek z całej Polski zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy nowoczesnego narzędzia chirurgicznego jakim jest robot da Vinci.

„W roku 2020 w USA kobiety stanowiły 38,4% wszystkich chirurgów. W Polsce w 2022 r. panie tworzyły grupę 57,3% wśród wszystkich lekarzy, natomiast już tylko 13,4% pośród chirurgów. Obecnie na około 80 chirurgów pracujących w asyście systemu robotycznego da Vinci w polskich szpitalach jest tylko 5 kobiet. Liczymy, że dzięki obserwacji zabiegów wykonywanych przez najbardziej doświadczonych lekarzy w całym kraju oraz możliwość praktycznego przetestowania robota da Vinci, zachęcimy panie do nowych technologii i  będą stanowiły coraz większy procent wśród certyfikowanych operatorów”- opowiada Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu Synektik.

Wykorzystanie chirurgii robotycznej jest już standardem w świecie. Liczba globalnie wykonanych zabiegów chirurgicznych w asyście systemu chirurgii robotycznej da Vinci przekroczyła 11 milionów. Zainstalowanych jest ponad 7,4 tys. robotów da Vinci w 67 krajach. W Polsce jest obecnie 26 autoryzowanych systemów da Vinci a w 2022 roku wykonanych zostało ponad 3,5 tys. robotycznych procedur chirurgicznych.

W szpitalu WIM chirurdzy wykonali od roku 2020 ponad 500 operacji w asyście robota da Vinci. W większości są to zabiegi z zakresu urologii, ginekologii i chirurgii, w tym unikalne operacje takie jak np. wielodyscyplinarne operacje głębokiej endometriozy czy operacje torakochirurgiczne.  Chirurgia robotyczna da Vinci rekomendowana jest do ponad 200 rodzajów zabiegów. W Polsce najczęściej wykonywane są urologiczne oraz ginekologiczne. Wojskowy Instytut Medyczny wykonuje najszerszy zakres operacji obejmujących:

 1. urologię
 2. ginekologię
 3. kardiologię
 4. chirurgię ogólną
 5. chirurgię głowy i szyi
 6. torakochirurgię

Wśród pacjentów dominują osoby z patologiczną otyłością, przy których system da Vinci bardzo dobrze się sprawdza – oznacza mniejsze ryzyko powikłań, krwotoków, szybszy proces gojenia, krótszy czas pobytu w szpitalu, a potem krótszy czas rekonwalescencji w domu.

Wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w WIM-PIB przez dr. Jacka Dońca wskazują, że pacjentki ginekologiczne już dzień po operacji wstają i poruszają się samodzielnie.

https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/pdf-150268-77204?filename=Porownanie%20czasu.pdf

Dla operatora to także ogromne udogodnienie. Między innymi – doskonała widoczność pola operacyjnego, obraz 3D w 10-krotnym powiększeniu, proste dojście do wszystkich struktur w jamie brzusznej. Wszystkie wymienione uwarunkowania powodują, że technologia chirurgii robotycznej jest przyszłością, z której kobiety zarówno pacjentki jak i chirurdzy będą korzystać.

O Fundacji Kobiety w Chirurgii:

Fundacja Kobiety w Chirurgii została powołana do życia w styczniu 2021 roku przez Małgorzatę Nowosad, Martę Musiejewską i Magdalenę Wyrzykowską. Organizacja powstała w odpowiedzi na aktualne warunki pracy i trudności w szkoleniu zawodowym kobiet w specjalizacjach zabiegowych w Polsce. Celem Fundacji jest stworzenie współpracującej ze sobą wspólnoty kobiet, wspierającej się i zaangażowanej w kwestie społeczne. Przez pierwsze dwa lata istnienia Fundacja podjęła szereg działań mających na celu wsparcie w rozwoju zawodowym, pomoc psychologiczną i prawną, edukację a także rzecznictwo interesów kobiet w specjalizacjach zabiegowych. Z Kobietami w Chirurgii współpracuje obecnie na stałe kilkadziesiąt wolontariuszek.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć Fundacji było badanie „Liczymy się”. W jego ramach udało się zebrać miarodajne informacje dotyczące warunków pracy, poziomu satysfakcji z pracy, oczekiwań oraz wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się kobiety w chirurgii. W badaniu wzięło udział blisko 500 kobiet, w tym lekarek pracujących w specjalizacjach zabiegowych, pielęgniarek oraz położnych pracujących na bloku operacyjnym. Wśród oczekiwanych form wsparcia ze strony Fundacji najczęściej wskazywały one: kształcenie zawodowe (68%), wsparcie prawne (48%), szkolenia z kompetencji miękkich (46%) oraz propagowanie idei work-life balance (46%). Kobiety postulowały również potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy (45%), mentoringu (43%) oraz wsparcia materialnego (43%).

Obecnie Fundacja realizuje projekt “Ostre cięcie przeciwko dyskryminacji”, umożliwiając medyczkom darmowe wsparcie psychologiczne i prawne. Jeszcze w tym roku powstanie poradnik antydyskryminacyjny, a działania w ramach projektu zakończy ogólnopolska konferencja.

potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy (45%), mentoringu (43%) oraz wsparcia materialnego (43%).

Więcej informacji: www.kobietywchirurgii.pl

Kontakt dla mediów: Anna Mazurek tel. kom. 604 161 141  e-mail. kontakt@kobietywchirurgii.pl

O WIM-PIB:

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy to jeden z największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu referencyjności, akredytowanych placówek ochrony zdrowia w Polsce. Jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym wojskowej służby zdrowia. Ma akredytację ministra zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP. 19 października 2022 r. otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego co znacząco zwiększy możliwości w zakresie trybu, sposobu i warunków realizacji zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki bezpieczeństwa państwa.

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki WIM-PIB ponownie otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie nauki medyczne. Wynik ewaluacyjny potwierdza wysoki poziom jakości działalności naukowo-badawczej w Instytucie. Naukowcy z WIM dążą do znalezienia rozwiązań problemów uznawanych za priorytetowe dla rozwoju nauki i gospodarki. Do strategicznych kierunków badań WIM w obszarze zagrożeń zdrowotnych są: choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna. Ważnym obszarem działalności badawczej są prace rozwojowe, związane z ochroną i przetrwaniem na polu walki w ramach kierunku bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy nieustannie rozwija nowoczesną, wieloprofilową jednostkę leczniczą – Centralny Szpital Kliniczny MON, która od lat rozszerza swoją strukturę poprzez realizację kolejnych inwestycji. Dzięki nim udało się zwiększyć kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych, w myśl misji „Pacjent w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się: nowocześnie i bezpiecznie”. Instytut na bieżąco modernizuje istniejące kliniki i oddziały oraz sukcesywnie unowocześnia bazę sprzętową.

Największą inwestycją w historii WIM-PIB były oddane do użytku w 2017 r. nowoczesny Zakład Radioterapii wraz ze zmodernizowaną Kliniką Onkologii. Z początkiem 2022 roku oddano pacjentom dwa kolejne nowe obiekty – Klinikę Okulistyki oraz budynek Poradni Specjalistycznych. W 2022 roku otwarto również filię Wojskowego Instytutu Medycznego – szpital wojskowy w Legionowie, który składa się z bloku operacyjnego i sześciu oddziałów, m.in. chirurgii i kardiologii, a izba przyjęć czynna jest przez całą dobę. W szpitalu w Legionowie wykonywana jest zaawansowana diagnostyka, m.in. chorób nowotworowych. Na szybką interwencję mogą liczyć także pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Ważnym obszarem działalności badawczej WIM-PIB są prace rozwojowe, związane z ochroną i przetrwaniem na polu walki w ramach kierunku bezpieczeństwo i obronność państwa.

WIM-PIB jest członkiem licznych konsorcjów naukowych, powoływanych do realizacji projektów badawczych. Pracownicy WIM-PIB uczestniczą w tworzeniu aktywnych zespołów naukowych poprzez inspirowanie współpracy z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji: www.wim.mil.pl

Kontakt dla mediów: Małgorzata Złotkowska tel. kom. +48 885 570 422, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

O firmie Synektik:

Grupa Synektik jest wiodącym producentem zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz rozwiązań informatycznych (m.in. platformy teleradiologicznej Zbadani.pl), dostawcą usług serwisowo-pomiarowych oraz dystrybutorem innowacyjnych urządzeń medycznych, stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii.

W ramach segmentu dystrybucji urządzeń medycznych Spółka współpracuje z kilkunastoma globalnymi producentami wyrobów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Dzięki tak szerokiemu portfolio produktów oraz nabytym kompetencjom firma oferuje m.in. budowę hybrydowych sal operacyjnych w systemie „pod klucz”.

Synektik posiada na terenie Polski trzy zakłady produkcyjne radiofarmaceutyków, z których jeden pełni funkcję centrum badawczo-rozwojowego zajmującego się opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie w onkologii, kardiologii i neurologii. Grupa rozwija również własne centrum badań klinicznych. Spółka pozostaje jednocześnie wiodącym dostawcą radiofarmaceutyków specjalnych na terenie Polski, służących m.in. do diagnostyki raka wątrobokomórkowego czy prostaty i jego przerzutów do kości. Flagowym projektem Spółki jest kardioznacznik – innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie badań klinicznych.

Synektik to wyłączny dystrybutor systemu chirurgii robotycznej da Vinci w Polsce, Czechach i Słowacji. Dostarcza i instaluje dopasowany do potrzeb danego ośrodka medycznego system da Vinci wraz z serwisem i wsparciem technicznym. W ramach zakupu sytemu robotycznego, firma Synektik zapewnia wsparcie dla całego zespołu pracującego podczas zabiegów wykonywanych przy użyciu robota da Vinci. Chirurdzy otrzymują kompleksowe szkolenie zakończone egzaminem i międzynarodowym certyfikatem chirurgii robotycznej. Mają również możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i stałą opiekę dedykowanych dla ich ośrodków specjalistów.

Więcej informacji: www.systemdavinci.pl

Kontakt dla mediów: Karolina Koprowska tel. kom.: +48 722 185 010; e-mail: kkoprowska@synektik.com.pl