PFSz apeluje: potrzebne dodatkowe ubezpieczenia oraz ochrona prawna szpitali i ich pracowników 

Polska Federacja Szpitali apeluje do towarzystw ubezpieczeniowych o uruchomienia specjalnego pakietu ubezpieczeniowego dla szpitali oraz ich pracowników w związku z walką z wirusem SARS-CoV-2.  Ubezpieczenie takie, zawierające zarówno podwyższone sumy gwarancyjne OC, jak i NNW przyczyni się do polepszenia zabezpieczenia i motywacji personelu szpitali oraz ich dyrektorów.

Jednocześnie prosimy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oraz spółki brokerskie obsługujące szpitale o wsparcie działań PFSz na rzecz wprowadzenia specjalnych uregulowań w obszarze odpowiedzialności karno-sądowej oraz cywilno-prawnej personelu medycznego za zdarzenia niepożądane.  W trakcie pracy w bardzo trudnych, warunkach kryzysu epidemiologicznego powstawanie zdarzeń niepożądanych jest nieuchronne i dużo częstsze,  niż w normalnych warunkach pracy w sektorze ochrony zdrowia.