Polska Federacja Szpitali (PFSz)

Członkowie Wspierający – Założyciele PFSz

Członkowie Wspierający PFSz

Współpraca w oparciu o list intencyjny

Członkowie Wspierający – Ambasadorzy – Eksperci

Beata Buchelt foto

Beata Buchelt

Jarosław Kozera foto

Jarosław Kozera

Karolina Jesiołowska-Mansson foto

Karolina Jesiołowska-Mansson

Magdalena Turek Polska Federacja Szpitali PFSz foto

Magdalena Turek

Maria Węgrzyn foto

Maria Węgrzyn

Tomasz Kopiec foto

Tomasz Kopiec

Tomasz Szelągowski foto

Tomasz Szelągowski

Anna Gawrońska PFSz foto

Anna Gawrońska

Informacja dla Kandydatów

Członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera misję i cele Federacji oraz akceptuje postanowienia Statutu.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie deklaracji wraz z propozycją rocznej składki i przesłanie skanu e-mailem na nasz adres. Deklaracja zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu PFSz. Zarząd PFSz zwyczajowo zaprasza kandydata na bezpośrednią prezentację podczas posiedzenia, po której Zarząd głosuje nad deklaracją kandydata oraz ustala wysokość składki biorąc pod uwagę kwotę zadeklarowaną przez kandydata. W uzasadnionych przypadkach deklaracja jest rozpatrywana przez Zarząd PFSz w trybie obiegowym. Następnie, dyrektor finansowy PFSz wystawia notę księgową na zatwierdzoną kwotę składki członkowskiej. Po wpłynięciu składki na rachunek PFSz, centralne biuro PFSz przesyła potwierdzenie członkostwa wspierającego na adres e-mail podany w deklaracji i umieszcza informację o członkostwie wspierającym na stronie PFSz, wraz z linkiem i logo wspierającego.

Informacji na temat członkostwa wspierającego udzielają:

Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz
tel. 690 875 075
e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna PFSz
tel. 697 752 855
e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org

Prawa i obowiązki członka wspierającego PFSz określa Statut – do pobrania w zakładce „Dokumenty i dane”

Deklaracja członka wspierającego – do pobrania w zakładce „Dokumenty i dane”