W związku z apelem OZZL do Dyrektorów szpitali PFSz zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów szpitali członkowskich, czy w szpitalach mają miejsce praktyki utrudniania lekarzom uzyskania przysługujących im dodatków za pracę przy zwalczaniu epidemii przez zarządzających oraz lub inne problemy w tym temacie.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi zostanie przygotowane stanowisko w sprawie.
Treść pisma OZZL: OZZL-dodatki COVID-19