Wywiad Prezesa PFSz dla czasopisma Menedżer Zdrowia

– Rozmawiałem z kilkunastoma dyrektorami z różnych części Polski, szefami ośrodków ogólnopolskich, trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia poziomu zabezpieczenia sieci szpitali. Zarządzający stwierdzili, że kłopot z rekompensatami dla lekarzy za pracę tylko w jednej placówce jest czysto teoretyczny, bo… lekarze ich nie chcą – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i przewodniczący Rady Programowej „Menedżera Zdrowia”.
– Wydaje się, że temat raczej nie istnieje – mówi prof. Fedorowski.
Z informacji uzyskanej na podstawie sondy wśród dyrektorów szpitali wynika, że lekarze szpitalni nie są zainteresowani implementacją ograniczenia do pracy wyłącznie w jednym miejscu.  Wg. pytanych dyrektorów szpitali lekarze cenią sobie możliwość zarobkowania w różnych podmiotach leczniczych, w różnych formach zatrudnienia, a szczególnie prowadząc działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego.  Dyrektorzy nie zgłosili zainteresowania lekarzy otrzymaniem rekompensaty w zamian za dobrowolne ograniczenie wykonywania zawodu do wyłącznie jednego miejsca, w tym przypadku szpitala.
Informacja nie dotyczy rezydentów, ani lekarzy specjalistów, którzy do tej  pory pracowali wyłącznie w jednym miejscu, ani też rekompensat dla lekarzy, którzy dostali nakaz pracy wyłącznie w jednym miejscu w związku z COVID-19

https://www.termedia.pl/mz/Prezes-Fedorowski-Lekarze-nie-chca-rekompensat,37881.html