W dniu 29.09 .2017 dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej połączonej z udziałem w Kongresie World of Health Care odwiedzili szpital Spaarne Gasthuis w mieście Haarlem k. Amsterdamu . Rozbudowa szpitala jest ukierunkowana na maksymalną elastyczność infrastruktury szpitala. Szpital dysponuje obecnie 818 łóżkami, budżetem 423 mln € (ok. 1.7 mld PLN) i zatrudnia 4 tys. osób. W opinii dyrektorów szpitali biorących udział w wizycie, szpital nie spełnia w całości polskich wymagań sanitarnych, inspekcji pracy oraz przeciwpożarowych !