Po e-recepcie i e-skierowaniu czas na e-konsylium. Eksperci z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wspólnie ze specjalistami z Instytutu Łączności Polskiego Instytutu Badawczego przygotowują pilotaż e-konsylium. Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci zyskają dostęp do specjalistów z ośrodków wysokiej referencyjności, niezależnie od tego, gdzie sami mieszkają.

– Platforma nie tylko umożliwia omówienie stanu zdrowia konkretnego pacjenta, zobaczenie go przez lekarzy konsultujących przypadek, ale też „magazynuje”
w chmurze wyniki badań. Wszelkie decyzje podjęte w ramach e-konsylium – na przykład skierowanie do szpitala – są podpisywane elektronicznie i nabierają mocy prawnej. To bardzo pozytywna zmiana dla pacjentów – nie muszą opuszczać rodzinnej miejscowości, by uzyskać opinię specjalisty, nie muszą też zabierać ze sobą żadnej dokumentacji – wszystko jest dostępne lekarzom w systemie – wyjaśnia dr hab. Wiktor Kuliczkowski z Instytutu Chorób Serca USK, który merytorycznie koordynuje działania.

Celem platformy jest przede wszystkim ułatwienie kontaktu i szybkiej konsultacji ze specjalistami oraz zwiększenie dostępności pacjentów do usług medycznych.

– To kolejny krok ze strony Ministerstwa Zdrowia, który ma przybliżyć pacjentowi lekarza specjalistę i ułatwić z nim kontakt. Mamy wszak opiekę koordynowaną, czyli bieżący kontakt ze specjalistą po stronie medycyny rodzinnej. Teraz uzupełniamy ją
o kontakt i konsultacje ze szpitalem oraz konsultacje między szpitalami o różnym poziomie wyspecjalizowania. W każdej z tych sytuacji to pacjent jest w centrum zainteresowania – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

E-konsylium to kolejny etap informatyzacji w systemie ochrony zdrowia. Z medycznego punktu widzenia rozwiązanie nie stwarzało dużych problemów, podobne konsultacje przeprowadzane są od dawna. Kluczowe było wdrożenie systemu, który zapewni bezpieczeństwo danych. Z inicjatywy ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego pracują nad tym eksperci Instytutu Łączności – Polskiego Instytutu Badawczego.

– Wdrażamy kolejne rozwiązania w e-zdrowiu, które poprawią sytuację pacjentów. Polacy chętnie korzystają z e-recept, e-skierowań i e-zwolnień, bo to rozwiązania znacznie wygodniejsze niż ich papierowe odpowiedniki. E-konsylium pozwoli lekarzom wspólnie postawić diagnozę i wykorzystać do tego wiedzę ekspertów, którzy pracują w różnych ośrodkach. Ten wirtualny gabinet, to także wygoda i bezpieczeństwo dla lekarzy – platforma pozwala każdemu zobaczyć wyniki badań pacjenta, a wynik zostaje podpisany elektronicznie przez wszystkich uczestników. Cieszę się, że Ministerstwo Cyfryzacji zmienia na lepsze kolejną sferę życia Polaków – powiedział Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Pomysł tego rodzaju konsultacji w Instytucie Chorób Serca narodził się już kilka lat temu. Kardiolodzy z USK od dłuższego czasu wspierają merytorycznie lekarzy
z regionu. Platforma ułatwia i przyspiesza te działania.

 

– Nie mam wątpliwości jak wielkie znacznie ma szybka i profesjonalna konsultacja – zwłaszcza w kardiologii. Dlatego od kilku lat razem z innymi ośrodkami kardiologicznymi na Dolnym Śląsku szukaliśmy sposobu, jak w codziennej praktyce skutecznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem, po to, aby nasi pacjenci byli optymalnie leczeni – mówi dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski. Instytut Chorób Serca grupuje doskonałych kardiologów i kardiochirurgów, dynamicznie rozwijamy ośrodek transplantacyjny, pracuje z nami także kilku wybitnych ekspertów spoza kraju. Dlatego jesteśmy w stanie konsultować i leczyć najtrudniejszych chorych. Ale idea e-konsylium to coś więcej, to nasza oferta skierowana do lekarzy rodzinnych. Dzięki temu rozwiązaniu, pacjent – także ten trafiający do lekarza POZ w małej miejscowości – otrzyma szybko diagnozę i propozycję leczenia. To rozwiązanie jest szczególnie ważne w kontekście alarmujących statystyk wskazujących na znaczny wzrost liczby zgonów Polaków na choroby układu krążenia. Upowszechnienie dostępu do uniwersyteckiej ekspertyzy może skutecznie odwrócić ten niepokojący trend. Cieszę się, że nawiązujemy w tym zakresie szeroką współpracę z lekarzami POZ – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W poniedziałek, 8 maja 2023 r. o godz. 12:30 w Instytucie Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odbyła się wstępna prezentacja możliwości platformy e-konsylium z udziałem dr. Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji, prof. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dyrektora Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. Pawła Pławiaka zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności Polskiego Instytutu Badawczego, dr. hab. Wiktora Kuliczkowskiego, z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii oraz Marcina Drozda, p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Podczas pilotażowego e-konsylium eksperci z Instytutu Łączności – Polskiego Instytutu Badawczego oraz specjaliści z Instytutu Chorób Serca USK połączyli się z lekarzami z dwóch szpitali – Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju i Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz lekarzem POZ, i przeprowadzili konsultacje 3 pacjentów.

– Lekarz rodzinny ma pod opieką bardzo wielu pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. W części przypadków nie jest w stanie sam rozstrzygnąć o dalszym postępowaniu i do niedawna wszystko co mógł zrobić, to wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala. Wiele z tych skierowań było i jest zbędnych, bo wystarczyłaby telekonsultacja z kardiologiem i wyjaśnienie wątpliwości.

Z drugiej strony – wielu pacjentów powinno pilnie trafić na interwencję kardiologiczną, zamiast czekać w długiej kolejce – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW,  konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. – Pilotaż e-konsylium jest bardzo istotnym rozwiązaniem systemowym, które umożliwia szybką konsultację kardiologiczną pacjenta również z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, co poprawia jej jakość i zwiększa dostępność do specjalistycznej opieki potrzebującym pacjentom. Niewątpliwie rozwiązanie to stanie się także ważnym elementem w rozwoju opieki koordynowanej nad pacjentem kardiologicznym w POZ wyjaśnia prof. Mastalerz-Migas. 

 

Platforma ma zostać oddana do końca roku i w kolejnym być testowana w sieci kardiologicznej.