WICEPRZEWODNICZĄCA RADY NACZELNEJ PFSz

Prezes Zarządu, Healthcare Assistance Sp. z o.o., Warszawa