Dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu