Członek Zarządu PFSz (Warszawa)

Wicedyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Curie-Skłodowskiej, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie.

(Członek Zarządu 2018-2019)