Dyrektor, Specjalistyczny SPZOZ Szpital Psychiatryczny, Suwałki