Dyrektor, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ, Warszawa