Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc, Olsztyn