Dyrektor, Prywatny Szpital Ginekologiczno-Położniczy Łubinowa w Katowicach