Prezes Zarządu, Grupa NEO Hospital, Szpital na Klinach, Kraków (od 28.11.2019)