Dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach