Członek Zarządu (Radom)

Dyrektor Operacyjny Radomskiego Centrum Onkologii w Radomiu.

Dokooptowana do zarządu 28.11.2019 r.
(Rezygnacja 30.11.2022 r.)
Wybrana do Rady Naczelnej PFSz 01.12.2022 r.