PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ PFSz

Pełnomocnik, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie