Prezes Zarządu, Zduńskowolski Szpital Powiatowy, Sp. z o.o., Zduńska Wola