Dyrektor Działu Nowych Technologii, Medim Sp. z o.o., Piaseczno