Członek Zarządu PFSz (Poznań)

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dokooptowany do zarządu 30.11.2022 r.