Prezes Zarządu, Powiatowe Centrum Medyczne w Brzezinach (od 02.02.2021)