Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka