Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Klara Sp. z o.o., Częstochowa