Prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. JP II w Siedlcach, Sp. z o.o.