Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp. z o.o., Września