PFSz uruchamia przedsięwzięcie “Federacja na rzecz Szczepień COVID-19: Vaccinate Poland”.

 O Federacji

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską, reprezentatywną organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. PFSz jest głosem polskich szpitali w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków funkcjonowania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

Od początku trwania pandemii SARS CoV-2 realizujemy projekty pomocy dla szpitali, darowizn, jak i akcje informacyjne dla pacjentów. Dostarczamy do szpitali najaktualniejsze informacje dot. Zmian rynkowych, potrzeb oraz możliwości zakupu najpotrzebniejszego sprzętu – podejmujemy aktywności celem wsparcia dyrektorów szpitali w zarządzaniu kryzysowym w czasach pandemii. Współpracujemy z firmami szeroko definiowanego sektora ochrony zdrowia, wśród których kilkadziesiąt jest członkami wspierającymi PFSz

W obliczu pojawienia się pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, przed zarządami szpitali stanęło kolejne ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne w związku z akcją masowych szczepień. W żywotnym interesie zarówno menedżerów szpitali, jak i pracowników szpitali jest zaszczepienie jak największej liczby obywateli. Zaszczepione społeczeństwo oznacza bezpieczeństwo dla szpitali i możliwość powrotu do funkcjonowania w pełnym zakresie. Dlatego też uruchamiamy przedsięwzięcie „Federacja na rzecz szczepień – VaccinatePoland”, której pomysłodawcą jest Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja, misja, strategia

Wizja: szpitale bez COVID-19

Misja: chcemy przyczynić ochronić oraz wzmocnić polskie szpitale i system ochrony zdrowia w czasach walki z pandemią SARS-CoV-2

Strategia: osiągnięcie jak najwyższego poziomu wyszczepialności obywateli przeciwko COVID-19

Cele strategiczne zamierzamy realizować w następujących obszarach:

 • organizacji szczepień
 • poparcia społecznego dla szczepień
 • motywacji obywateli do szczepień

Planowane działania szczegółowe:

 • Wystąpienia dyrektorów szpitali zachęcające do szczepienia
 • Informowanie o dobrych praktykach w szpitalach w związku ze szczepieniami
 • Wystąpienia menedżerów firm sektora ochrony zdrowia zachęcające do szczepienia
 • Ograniczanie barier i niedogodności związanych ze szczepieniami
 • Propagowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przydatnych w akcji szczepień
 • Udział w konsultacjach społecznych dotyczących narodowego programu szczepień COVID-19
 • Przygotowywanie wytycznych oraz rozwiązań służących skuteczności oraz bezpieczeństwu szczepień
 • Propagowanie szczepień w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych
 • Popularyzacja dobrych praktyk w ramach współpracy międzynarodowej

Partnerzy (alfabetycznie) stan na dzień 28.12.2020

Collegium Humanum, Szkoła Główna Menedżerska, Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych, Warszawa

Fundacja GS1 Polska, Poznań

Młodzi Menedżerowie Medycyny, Warszawa

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Insytut Logistyki i  Magazynowania, Poznań

Supra Brokers SA, Wrocław

Wydawnictwo Termedia Sp. z o.o., Poznań

Zebra Technologies, Sp. z o.o., Warszawa

 

Rada Programowa (alfabetycznie), stan na dzień 28.12.2020:

Janusz Boniecki, Wiceprezes, Polska Federacja Szpitali, Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Człuchowie, Człuchów

Paweł Czarnecki, Rektor, Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa

Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali, Warszawa (Przewodniczący)

Marcin Foryś, Prezes Zarządu Supra Brokers, SA, Wrocław

Anna Gawrońska, Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Marcin Jędrychowski, Dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków

Irena Kierzkowska, Członek Zarządu, Polska Federacja Szpitali. Dyrektor, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki, Olsztyn

Janusz Michalak, Prezes Zarządu, Wydawnictwo Termedia Sp. z o.o., Poznań

 

Kontakt, koordynacja i marketing

Urszula Szybowicz, Dyrektor ds. Operacyjnych, Polska Federacja Szpitali

Koordynator federacji na rzecz Szczepień COVID-19: Vaccinate Poland.

e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org, Tel: +48 697-752-855

Katarzyna Sosińska, PR and Marketing Manager

Ekspert ds marketingu federacji na rzecz Szczepień COVID-19: Vaccinate Poland

e-mail:katarzyna.sosinska@gmail.com

 

Hashtagi:

 #vaccinatePoland

#szczepieniaCOVID-19

#bemoreHumanum

#PFSz

#Federacja

#Szpitale

Domena internetowa:

www.vaccinate-poland.eu (strona w budowie)

Nasze działania przed wprowadzeniem szczepionek na rynek Unii Europejskiej i Polski

Pierwszym krokiem jaki podjęliśmy było przygotowanie stanowiska #PFSz we współpracy z Partnerami podczas konsultacji społecznych Narodowego Programu Szczepień:

W ramach opublikowanych konsultacji społecznych dot. projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Polska Federacja Szpitali (PFSz) wraz z członkami wspierającymi PFSz, firmą Zebra Technologies Sp. z o.o., Fundacją GS1Polska oraz we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przygotowała listę propozycji konkretnych rozwiązań.

W naszej ocenie konieczne jest sformułowanie praktycznych rekomendacji w celu uszczelnienia legalnego łańcucha dystrybucji, jak również zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów przy zachowaniu jak najszerszego dostępu do szczepień. Rekomendacje powinny obejmować następujące obszary rzutujące na skuteczność i efektywność zarządzania procesem przepływu szczepionek, jak również skrócenia czasu obsługi pacjentów.

PFSz w stanowisku z dnia 11.12.2020 proponuje:

 • standaryzację i harmonizację zasad identyfikacji (co do poziomu serii) i kodowania danych o szczepionkach w zależności od różnych form opakowaniowych zgodnie z wytycznymi WHO i globalnymi standardami,
 • zaplanowanie procesu dystrybucji i rozdziału szczepionek na poszczególne punkty szczepień w celu minimalizacji nadmiaru lub niedoboru szczepionek,
 • zaprojektowanie procesu redystrybucji nadmiarowych szczepionek pomiędzy punktami szczepień celem zapewnienia bezpieczeństwa szczepionek, tym szczególnie przechowywanych w tzw. suchym lodzie, w temperaturze poniże -70 stopni C – niezbędne jest nie tylko zapewnienie odpowiednich pojemników transportowych podczas redystrybucji, ale również monitoring temperatury i możliwość sprawdzenia temperatury przewożonej serii szczepionek w czasie rzeczywistym, sprawdzenie temperatury szczepionki na ostatnim etapie dystrybucji
 • zaprognozowanie harmonogramu szczepień z uwzględnieniem liczby pacjentów, godzin szczepień i liczby szczepionek w związku z koniecznością podania obu dawek szczepionki z tej samej serii produkcyjnej,
 • określenie na drodze symulacji ewentualnych wąskich gardeł procesowych i ich wyeliminowanie,
 • zaprojektowanie mechanizmów uniemożliwiających dopływ do legalnego łańcucha dystrybucji szczepionek sfałszowanych lub pochodzących z nieznanego źródła,
 • określenie zasad i wskazanie narzędzi, służących automatycznemu (itp. Za pomocą skanowania kodów kreskowych 1D i 2D) śledzeniu szczepionek (od momentu ich dostarczenia przez podmiot odpowiedzialny, poprzez dystrybucję hurtową i przekazanie do punktu szczepień, a następnie podanie pacjentowi) oraz wydrukowi etykiet do zapewnienia identyfikowalności opakowań szczepionek w celu uniknięcia błędów
 • określenie warunków i sposobu finansowania zakupu sprzętu (itp. skanery, drukarki, czujniki temperatury, itp.)
 • zwiększenie liczby zaszczepień poprzez:
  • włączenie do akcji szczepienia lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, a w podmiotach opieki długoterminowej także opiekunów medycznych
  • wprowadzenie możliwości kwalifikacji do szczepienia w formie teleporady przez lekarzy oraz poszerzenie katalogu osób uprawnionych do kwalifikacji w trybie stacjonarnym
  • uelastycznienie wymogów wobec podmiotów szczepiących w zakresie godzin pracy, np. dla podmiotów, które zgłoszą chęć prowadzenia szczepień tylko w dni wolne od pracy albo w godzinach nocnych
 • opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnych potwierdzających zaszczepienie np. z wykorzystaniem kodów QR
 • stworzenie regionalnych centrów koordynacji szczepień na bazie wojewódzkich oddziałów NFZ