Naczelna Izba Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Federacją Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Rezydentów powołała Forum dla Jakości i Bezpieczeństwie Pacjenta. Forum ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji o jakości w ochronie zdrowia, uwzględniającej wszystkich interesariuszy systemu.

W dniu 10.05 br. odbyło się pierwsze spotkanie Forum, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt organizacji reprezentujących pracowników, pracodawców i pacjentów. W spotkaniu wziął udział również Piotr Bromber, Wiceminister Zdrowia oraz Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Polską Federację Szpitali reprezentowała Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz.

Na spotkaniu zostało wypracowanych kilkadziesiąt postulatów dotyczących jakości i bezpieczeństwa. Planowane są kolejne spotkania i wielomiesięczna praca nad doprecyzowaniem i realizacją kolejnych aktywności związanych z poprawą jakości w ochronie zdrowia. Głos dyrektorów szpitali jest reprezentowany m. in. przez Polską Federację Szpitali.