25 września odbyła się Konferencja “Ryzyko prawne niejedno ma imię” współorganizowana z Collegium Humanum-Główna Szkoła Menedżerska.

Wśród zaproszonych gości byli: Pani Józefa Szczurek -Żelazko, wiceminister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski, p.o Prezesa NFZ, Pan Grzegorz Błażewicz oraz Pan Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Pani Zofia Małas i Pani Mariola Łodzińska z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Pani Zuzanna Kosakowska IOD CSIOZ,  Pan Paweł Pawliszak, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Uroczystego otwarcia dokonał prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum oraz prof.Jarosław J.Fedorowski Prezes PFSz.

Podczas Konferencji nastąpiło powołanie Instytutu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Przewodniczącym Rady Programowej został mianowany prof.Jarosław J.Fedorowski, a mgr Urszula Szybowicz, Project Manager PFSz otrzymała nominację na stanowisko Kierownika Organizacyjnego. https://humanum.pl/instytutu-zdrowia-i-spraw-spolecznych/

W pierwszej sesji głos zabrał Adam Niedzielski, p.o Prezesa NFZ, nakreślił założenia kodeksu dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych tworzonego we współpracy PFSz i NFZ.
Pan Piotr Welenc z Wolters Kluwer opowiedział o zarządzaniu ryzykiem i compliance.

Bardzo ciekawe było wystąpienie przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Pacjenta, p.Grzegorza Błażewicza..

Jedna z sesji poświecona była ochronie danych pacjentów. Ciekawe wystąpienie przygotowała Mecenas Agata Kruczyk-Gonciarz z Kancelarii DZP, a także Pani Zuzanna Kosakowska z CSIOZ.
W tej sesji zabrał głos także Pan Jakub Sierakowski, członek zarządi UseCrypt prezentujac rozwiązania w zakresie zabezpieczenia danych i ograniczenia cyberryzyka. Spółka UseCrypt jest polską firmą, światowym liderem w zakresie CyberSecurity. Moderatorem sesji był Piotr Najbuk.
Podczas konferencji głos zabrała także Minister Szczurek-Żelazko podkreślając znaczenie ochrony danych i wykorzystywania nowych technologii w podmiotach leczniczych.

Kolejna sesja była poświęcona odpowiedzialnosci karnej w zawodach medycznych. W tej sesji udział wzięli: Jan Pachocki , kancelaria DZP,  Pani Zofia Małas, Pan Tomasz Młynarski oraz Paweł Pawliszak. Moderatorem był Jarosław J.Fedorowski.  Tezy poruszane podczas sesji:

Czy obecny system odpowiedzialności zawodowej sprzyja poprawie jakości w ochronie zdrowia ?
Czy Wojewódzkie Komisje ds zdarzeń medycznych spowodowały powstanie systemu opartego na zasadzie “no fault” ?
Czy należy na nowo zdefiniować kluczowe pojęcia takie jak np.: błąd medyczny, błąd w sztuce medycznej, zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniem medycznym ?
Czy powinniśmy przemodelować system odpowiedzialności zawodowej, tak aby przede wszystkim stosować procedury cywilne, a jak najrzadziej karne ?
W jakich przypadkach powinniśmy stosować procedury kodeksu karnego ?
Kto powinien prowadzić dochodzenia w sprawie o tzw. błędy medyczne ?
Jaka powinna być rola samorządów zawodowych, a jaka – pracodawców ochrony zdrowia w sprawach o tzw. błędy medyczne ?
Wspólnie podjęliśmy Inicjatywę aby przedstawić stanowisko dot. Inicjatywy 155 -reforma działalności komisji o orzekaniu i błędach medycznych,- stworzenie funduszu gwarancyjnego w miejsce ubezpieczeń od zdarzeń nieporządanych – stworzenie systemu do monitorowania jakości

Poruszono także temat dot. wykorzystania kodów kreskowych w szpitalach oraz dyrektywie fałszywkowej. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę GS1 Polska i p.Hanny Walczak za arcy ciekawą prezentację o możliwościach optymalizacji pracy przy zastosowaniu kodów kreskowych oraz p.Michałowi Kaczmarskiego z Fundacji KOWAL. W trakcie debaty omówiliśmy postępy prac nad Projektem Efektywny Szpital-Bezpieczny Pacjent. Szpitale, chcące wziąć udział w projekcie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do p.Hanny Walczak:
Hanna Walczak | GS1 Polska <hanna.walczak@gs1pl.org>
Mówiąc o ryzyku nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego ryzyka przy serwisowaniu sprzętu. Serdecznie dziękujemy firmie Althea, Członkowi Wspierającemu PFSz, który przygotował sesję dot. Serwisu sprzętu medycznego a odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami firmy celem omwienia możliwości optymalizacji kosztów serwisu sprzętu medycznego.
Agnieszka Weiner <agnieszka.weiner@althea-group.com>
Koordynatorem Konferencji z ramienia PFSz była Urszula Szybowicz, Project Manager PFSz.
Serdecznie dziękujemy Collegium Humanum a szczególnie p.Sławomirowi Jagieła za pomoc w organizacji Konferencji.
Poniżej fotorelacja z Konferencji.