Innowacje stają się kluczowym elementem przekształceń sektora medycznego. Jednym z obszarów, który prężnie się rozwija jest robotyka chirurgiczna, oferująca nowoczesne i precyzyjne rozwiązania dla procedur operacyjnych. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie rozpoczęła się właśnie nowa era chirurgii a Dyrektor Rafał Laszczak ogłosił ogromny sukces placówki. W połowie grudnia przeprowadzono z udziałem dr n. med. Pawła Wisza pierwsze operacje usunięcia raka prostaty z wykorzystaniem robota co stanowi kamień milowy dla olsztyńskiej placówki. “Rozpoczęła się nowa era chirurgii w Szpitalu Miejskim w Olsztynie”z dumą mówi Dyrektor Szpitala – Rafał Laszczak. To wydarzenie zapowiada powstanie Olsztyńskiego Centrum Chirurgii Robotycznej, które specjalizować się będzie w zabiegach usunięcia raka prostaty oraz raka endometrium z wykorzystaniem tej nowoczesnej technologii.

Wdrożenie robotyki chirurgicznej w oparciu o model podwykonawczy

Kluczową rolę w tym projekcie odgrywa model podwykonawczy, który umożliwia szpitalowi dostęp do zaawansowanych technologii, jednocześnie ograniczając koszty. W ramach tego podejścia, część zabiegów zostanie zlecona doświadczonemu partnerowi NEO Hospital. Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz podkreśla, że to racjonalne podejście, które pozwala uniknąć konieczności zakupu własnego sprzętu, jednocześnie oferując pacjentom najnowocześniejsze zabiegi.

Decyzja o wyborze modelu partnerskiego otwiera także nowe perspektywy rozwoju personelu medycznego. Projekt przewiduje szkolenia dla kadry szpitala co przyspiesza zdolność placówki do wykonywania procedur zabiegowych z wykorzystaniem robota da Vinci na wysokim poziomie jakości. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – dr n. med. Piotr Cygański podkreśla, że to najlepszy model aby dogonić największe ośrodki publiczne i zająć pozycję lidera w regionie.

Lekarze specjaliści zgodnie podkreślają, że chirurgia robotyczna to przyszłość medycyny przynosząca duże korzyści dla pacjentów. Pierwsze udane operacje raka prostaty za pomocą robota da Vinci potwierdzają te oczekiwania. Mężczyźni w wieku 64 i 68 lat już trzy dni po zabiegu opuścili szpital co potwierdza szybki powrót do zdrowia. Kolejne operacje, tym razem raka endometrium są już zaplanowane na koniec grudnia.

Olsztyńskie Centrum Robotyki Chirurgicznej jest 38 ośrodkiem w Polsce wykorzystującym robota da Vinci. Jak mówi Joanna Szyman – Prezes Grupy NEO Hospital – „Liczba zabiegów chirurgicznych w Polsce wykonanych przy użyciu robotów chirurgicznych dynamicznie rośnie. W tym roku już blisko połowa zabiegów operacji raka prostaty odbywa się z wykorzystaniem robotów. Olsztyńskie Centrum ma szansę stać się liderem w regionie, oferując pacjentkom dostęp do nowoczesnych, małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych.” Nowatorski model podwykonawczy w chirurgii robotycznej zdobywa popularność, przynosząc korzyści zarówno dla placówek medycznych, jak i dla pacjentów. W listopadzie w modelu podwykonawczym z zaangażowaniem NEO Hospital uruchomiono zabiegi w zakresie leczenia rak prostaty z wykorzystaniem robota w Szpitalu Klinicznym nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Imponujące tempo rozwoju robotyki chirurgicznej

Robotyka chirurgiczna jako dziedzina medycyny przeszła imponującą ewolucję przez ostatnie ćwierćwiecze. Od momentu swojego pojawienia się zdolności i zakres zastosowań robotów chirurgicznych znacząco się poszerzyły. Korzyści płynące ze wsparcia robotów chirurgicznych stały się powszechnie akceptowane zarówno przez lekarzy jak i pacjentów. Obecnie na świecie przeprowadza się przy ich użyciu ponad 200 różnych typów zabiegów chirurgicznych co ilustruje rosnącą rolę technologii w dziedzinie medycyny.

Kluczowymi czynnikami, determinującymi wzrost rynku robotów chirurgicznych są zjawiska demograficzne. Rosnące zapotrzebowanie na automatyzację w branży opieki zdrowotnej wynika nie tylko z ogólnego postępu technologicznego ale także z konieczności radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa. Wzrost liczby osób starszych oraz rosnąca skala chorób przewlekłych stawiają przed systemem zdrowia nowe wyzwania, które można efektywnie pokonać dzięki zastosowaniu technologii robotycznych w chirurgii.

Wspieranie rozwoju robotyki chirurgicznej w Polsce obejmuje również zmiany w polityce refundacyjnej oraz inicjatywach publicznych dotyczących finansowania zabiegów z wykorzystaniem robotów. Szczególnie istotne jest wsparcie w obszarze operacyjnego leczenia nowotworów takich jak rak prostaty, rak trzonu macicy czy rak jelita grubego. Poprawa dostępu do nowoczesnych metod leczenia stawia polski system ochrony zdrowia na nowym poziomie efektywności i jakości opieki.

Można spodziewać się, że model w obliczu tego dynamicznego rozwoju model podwykonawczy będzie inspiracją dla kolejnych placówek, dążących do podniesienia jakości opieki przy jednoczesnym racjonalnym zarządzaniu zasobami.

O NEO Hospital:

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy lekarzy z nowoczesnym sprzętem, budując efektywny i przyjazny pacjentowi ośrodek medyczny.  Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują kliniczne praktyki na bazie doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Działalność szpitala i wysoka jakość świadczonych usług zyskała potwierdzenie międzynarodowych organizacji takich jak International Bariatric Club – Oxford University, czy International Hospital Federation. Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl.