HOPE Exchange Program

Dzięki członkostwu w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE menedżerowie szpitali z Polski mają wreszcie możliwość aktywnego uczestniczenia w cieszącym się międzynarodową renomą, certyfikowanym Europejskim Programie Wymiany Menedżerów.  Jest to unikatowy program w skali światowej, organizowany nieprzerwanie od 1981 roku, corocznie uczestniczy w nim niemal 200 europejskich menedżerów ochrony zdrowia.

Menedżerowie szpitali różnego szczebla, a także kierowniczy personel medyczny wyjeżdżają do wybranego kraju Unii Europejskiej i przez 4 tygodnie zapoznają się z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych oraz instytucji ochrony zdrowia w danym kraju.  Uczestnicy Programu biorą udział w bieżącym zarządzaniu wybranego obszaru szpitala, mają bezpośredni kontakt z kierownictwem szpitala oraz personelem swojego szczebla. Staż kończy się Kongresem HOPE AGORA dla wszystkich uczestników biorących udział w danym roku w wymianie oraz przedstawiciele organizacji członkowskich HOPE, na czele z Radą Gubernatorów. Podsumowuje ona wnioski wyciągnięte przez uczestników, wskazuje najlepsze praktyki oraz innowacyjne rozwiązania.  W roku 2015 organizatorem kongresu HOPE AGORA była Polska Federacja Szpitali, a przewodniczącym był Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz i jednocześnie Gubernator HOPE

Każdy uczestnik Programu otrzymuje certyfikat European Hospital and Healthcare Federation HOPE, który jest poważany w całej Europie, a także na świecie.

Celem nadrzędnym Programu jest podnoszenie kwalifikacji biorących w nim udział profesjonalistów związanych z rynkiem szpitalnym poprzez merytoryczne poznawanie zagadnień ściśle związanych z medycyną, jak również poznawanie nowych obszarów kulturowych oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych niezbędnych do przyszłego działania w zjednoczonej Europie.

Aktualności

 • IMG_4877

40.edycja Programu HOPE Exchange 2023

December 5th, 2022|0 Comments

Informacja PFSz dotycząca 39-ej edycji Programu HOPE Exchange 2023
08 maja – 04 czerwca 2023 r.
 
Polska Federacja Szpitali jako Członek Europejskiej Federacji Szpitali, w bieżącym roku, po raz jedenasty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w […]

 • PFSz, grafiki na media

Rusza nabór kandydatów do Programu HOPE Exchange 2023 – dla szpitalnej kadry kierowniczej.

September 2nd, 2022|0 Comments

Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z ochroną zdrowia w Polsce do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2023, który będzie obejmował […]

 • HOPE AGORA, Warszawa 2015

39.edycja Programu HOPE Exchange 2022

January 3rd, 2022|0 Comments

Polska Federacja Szpitali jako Członek Europejskiej Federacji Szpitali, w bieżącym roku, po raz dziesiąty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Program […]

 • Zrzut ekranu 2021-04-22 o 15.40.18

Działania PFSz w Programie Wymiany Managerów HOPE

April 22nd, 2021|0 Comments

Grupa polskich kandydatów oraz gospodarzy Programu Wymiany Managerów Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), który odbędzie się w 2022 roku już dzisiaj działa aktywnie na rzecz poprawy sytuacji na rynku europejskiej ochrony zdrowia.

Wymiana danych i informacji dotycząca […]

Bogusław Budziński

National Coordinator, HOPE Exchange Program

Mobile phone : +48 601 241 495

Informacje

 • Czas trwania stażu: 4 tygodnie
 • Program stażu szpitalnego przygotowywany jest przez zapraszającego w porozumieniu i zgodnie z preferencjami zapraszanego uczestnika.
 • Część szpitalna Programu wraz z zakwaterowaniem oraz min. jednym posiłkiem dziennie pokrywana jest przez zapraszającego.
 • Delegującym uczestnika jest jego pracodawca – szpital, który musi zapewnić o kontynuacji wszystkich świadczeń związanych z zatrudnieniem uczestnika w trakcie odbywania przez niego stażu.
 • Kosztami po stronie uczestnika/delegującego są: opłata w wysokości ok. 300,00 € za pobyt i uczestnictwo na konferencji w Warszawie obejmująca trzy noclegi, dojazd do szpitala zapraszającego i przejazdy wewnętrzne w danym kraju, dojazd do Warszawy oraz ew. dodatkowe posiłki.
 • Językami roboczymi są przeważnie języki ojczyste krajów szpitali zapraszających (ale nie jest to regułą absolutną), gdzie największy obszar przypada na języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Komunikatywna znajomość min. jednego języka jest oczywista.
 • Osoba delegowana powinna nadto wykazywać duże zdolności na polu komunikacji międzykulturowej. Związane jest to m. in. z pracami w międzynarodowym zespole wraz pozostałymi uczestnikami programu przebywającymi w kraju zapraszającego.
 • Program HOPE Exchange jest programem multidyscyplinarnym, dedykowanym profesjonalistom chcącym rozwijać swoje zdolności zawodowe na poziomie europejskiej ochrony zdrowia. Nie jest to stricte program medyczny lub techniczny.
 • Jak sama nazwa wskazuje program jest wymianą managerów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. Wskazane jest zatem zaproponowanie zaproszenia na wymianę przez szpital delegujący polskiego uczestnika dla któregoś z uczestników z innych krajów, jeżeli nie bieżącej edycji, to w którejś z kolejnych.