Przygotował Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy HOPE Exchange – listopad 2017 r.

 

Polska Federacja Szpitali jako akredytowany  w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji Szpitali, po raz siódmy przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: „Poprawa jakości ochrony zdrowia z wykorzystaniem doświadczenia pacjentów. Czy jesteśmy na to gotowi?”.

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że Polska stała się krajem, który jest bardzo popularną destynacją dla zagranicznych uczestników programu. To dla nas ogromna satysfakcja i świadomość wzrastającej roli Polski w Europie, mimo fatalnej klasyfikacji w większości statystyk związanych z ochroną zdrowia.

 

W tej chwili znajdujemy się w przededniu kontraktacji kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 23-ech krajów będących członkami HOPE. Jest ich blisko 160-ciu i najlepsi będą mieli okazję odbyć powyższy staż w szpitalach europejskich, w których przygotowano ok. 150 miejsc na ten cel. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego w takich okolicznościach będzie więc bardzo wnikliwa, podobnie jak kwalifikacja do odpowiedniej jednostki zapraszającej. Z początkiem grudnia b.r., powinniśmy poznać końcową listę zakontraktowanych uczestników.

Mam tym samym przyjemność przedstawić poniżej, zakwalifikowanych kandydatów na Partycypantów do tego programu oraz szpitale, które zorganizują program dla gości z zagranicy w Polsce:

 

Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

 

  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Bydgoszczy będzie gościł dwie wybrane osoby z zagranicy
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi – przygotował miejsca dla dwóch kandydatów europejskich.

 

Z kolei Polska deleguje następujących kandydatów do kontraktacji na Partycypantów Programu:

 

  1. Lorentyna Mikulska – Koordynatorka Bloku Operacyjnego i instrumentariuszka ze Szpitala im ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie,
  2. dr Małgorzata Timler – lekarka rodzinna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
  3. dr hab. Grzegorz Piotrowski – ordynator oddziału kariologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
  4. Agnieszka Szauer – Manager ds. Badań Klinicznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
  5. Piotr Szynkiewicz – Prezes firmy Prometriq w Gdyni, wykładowca akademicki i wieloletni zarządzający projektami rynku ochrony zdrowia w Polsce,

 

  1. Łukasz Klepacki – lekarz, koordynator oddziału transplantologii wątroby w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie,
  2. 7. Michał Jonczynski – dyrektor naczelny ze Szpitala Powiatowego im. Franciszka Dłutka w Rypinie,
  3. Adam Tomaszyk – koordynator ds. ochrony zdrowia w poznańskim Oddziale spółki Medicover

 

Ostateczne miejsca odbycia programu naszych uczestników znane będą najpóźniej do końca grudnia bieżącego roku, czego warunkiem jest zaliczenie następnego etapu kwalifikacji jakim jest test językowy prowadzony przez Koordynatorów Krajowych.

 

Mamy pełne przekonanie, że wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2018 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Sztokholmie w dniach 03-05 czerwca 2018 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie w drugiej połowie czerwca 2018 r.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

 

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

 

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl              

www.hope.be             www.federacjaszpitali.pl