Informacja PFSz dotycząca 38-ej edycji Programu HOPE Exchange 2019

Przygotował Bogusław Budziński – Koordynator Krajowy HOPE Exchange

Polska Federacja Szpitali jako akredytowany w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji Szpitali, po raz ósmy przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu jest: 

„Zarządzanie w ochronie zdrowia, świadome podejmowanie decyzji oparte na dowodach”.

Jesteśmy bezpośrednio po kontraktacji kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 23-ech krajów będących członkami HOPE. Jest ich blisko 160-ciu i najlepsi będą mieli okazję odbyć powyższy staż w szpitalach europejskich, w których przygotowano też 160 miejsc na ten cel. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego w takich okolicznościach była więc bardzo wnikliwa, podobnie jak kwalifikacja do odpowiedniej jednostki zapraszającej. Już w grudniu b.r., poznaliśmy końcową listę zakontraktowanych uczestników.

Mam tym samym przyjemność przedstawić poniżej, zakwalifikowanych Partycypantów do tego programu oraz szpitale, które zorganizują program dla gości z zagranicy w Polsce:

Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

1. Szpital Bielański w Warszawie im. ks. J. Popiełuszki będziegościł Olgę Bukaricę, dyrektor finansową z Serbskiego Centrum Klinicznego w Belgradzie oraz dr Anę Marotedyrektor Zespołu Przychodni przy Marina Salud Hospital w Denii (Hiszpania).

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olszynie – przygotował miejsca dla Marii Jesus Gordovil– szefowej pielęgniarstwa OIOM w szpitalu Marquesa Valdecilla w Santander (Hiszpania) oraz Ruxandy Capmari– dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Medpark International Hospital w Kiszyniowie (Mołdawia).

Z kolei Polska deleguje następujących kandydatów do kontraktacji na Partycypantów Programu:

1. Alicja Trzcińska  – położna Koordynatorka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olszynie– wyjedzie do Hiszpanii,

2. Tomasz Miazek – kierownik Działu Zamówień Publicznych z CSUMED w Łodzizaliczy program w Holandii,

3. Maciej Zagórski – wiceprezes w Klinice Okulistycznej OCHO w Krakowiewybierze się do szpitali okulistycznych w Wielkiej Brytanii,

4.dr Katarzyna Bogusz-Gogol ordynatorkaOddziału Ortopedii z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – została zaproszona do programu przezszpitale szwajcarskie ,

5. Robert Zacniewski – kierownik Oddziału Rehabilitacji ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy– wybierze się do Portugalii.


Mamy pełne przekonanie, że wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2019 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Ljubljanie w dniach 02-04 czerwca 2019 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie w drugiej połowie czerwca 2019 r. Do uczestnictwa w obu wydarzeniach zapraszamy każdego zainteresowanego rozwojem ochrony zdrowia w Polsce i Europie.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange, 

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl            

www.hope.be              www.federacjaszpitali.pl