Program Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE rozpoczęty – polscy menedżerowie już w szpitalach europejskich !

Z naszego kraju, staże w szpitalach europejskich właśnie rozpoczęli :

  1. Pani Lorentyna Mikulska – instrumentariuszka i koordynatorka bloku operacyjnego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie – udała się do Szpitala Regionalnego w Seinajoki (Finlandia).
  2. Pani Agnieszka Szauer – inspektor badań klinicznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi – odbywa staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Saragossie (Hiszpania).
  3. Pan dr Grzegorz Piotrowski – ordynator oddziału kardiologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi – program przygotowano w Szpitalu regionalnym w Tullamore (Irlandia).
  4. Pan Adam Tomaszyk – jeden z liderów Stowarzyszenia Młodych Menadżerów Medycyny– wyjechał do Szpitali Uniwersyteckich w Madrycie i Barcelonie w Hiszpanii.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji Programu jest:

„Poprawa jakości lecznictwa z wykorzystaniem doświadczeń i kompetencji pacjentów. Czy jesteśmy na to gotowi?”.

W bieżącej edycji, podobnie, jak i w poprzednich, nie wszyscy kandydaci zaproponowani przez koordynatorów krajowych zostali zakwalifikowani do Programu. Wynikało to przede wszystkim z bardzo z dużej liczby chętnych, a także z ograniczeń językowych.    Wniosek jest więc jednoznaczny – tylko najlepsi mogą wziąć udział w tym unikalnym na skalę międzynarodową przedsięwzięciu.

W tej chwili znajdujemy się w momencie rozpoczęcia programów indywidualnych dla kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni przez koordynatorów krajowych HOPE. Jest ich ponad 170 i najlepsi mają okazję odbywać powyższy staż w ponad 80 szpitalach europejskich. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego była kilkustopniowa i bardzo wnikliwa.

Mamy pełne przekonanie, że wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2018 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Sztokholmie w dniach 03-05 czerwca 2018 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie, 21/22-go czerwca 2018 r.

Polscy menedżerowie oraz polskie szpitale dzięki działalności Polskiej Federacji Szpitali jako pełnoprawnego członka Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, już po raz siódmy uczestniczą w najbardziej prestiżowym w Europie, a także unikalnym na skalę światową programie wymiany szkoleniowej menedżerów ochrony zdrowia znanym jako HOPE Exchange Program.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

Bogusław Budziński, Krajowy Koordynator Programu HOPE Exchange, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl           www.hope.be                  www.pfsz.org

(zdjęcie pochodzi z sesji otwierającej Konngres HOPE Agora 2017 w Dublinie)

[one_half last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””]

[/one_half]