Już 7 grudnia Polska Federacja Szpitali zaprasza na kolejną Jesienną Konferencję Programową PFSz.

W tym roku miejscem obrad będzie Focus Hotel Premium Warszawa

Jesienna Konferencja Programowa PFSz, większości dobrze znana jako JKP, to coroczne wydarzenie organizowane przez Polską Federację Szpitali już od 12 lat!

W konferencji biorą udział dyrektorzy i prezesi Szpitali oraz członkowie zarządów szpitali zrzeszonych w PFSz z całejPolski, menedżerowie podmiotów będących członkami wspierającymi PFSz, ambasadorowie i sympatycy PFSz, przedstawiciele strony rządowej, w tym minister zdrowia lub wyznaczony wiceminister, prezesi NFZ, AOTMiT, CeZ, ABM. Co roku na JKP są obecni oczywiście członkowie zarządu i radu naczelnej PFSz oraz liderzy organizacji szpitali, które albo należą do PFSz albo, z którymi PFSz podpisała porozumienia o współpracy, w tym m.in. Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związku Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, czy Ogólnopolskiego StowarzyszeniaSzpitali Prywatnych.

Na JKP goszczą także przedstawiciele międzynarodowych organizacji szpitalnych, w których Polskę reprezentuje PFSz: Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Światowej Federacji Szpitali IHF, a także reprezentanci ambasad, z którymi współpracujemy.

Cieszymy się z regularnej obecności delegata największej ogólnopolskiej organizacji pracodawców, do której należy PFSz: Pracodawcy RP

Tegoroczny ramowy program wydarzenia:

1.Aktualności PFSz

2. Green Hospital

3. Innowacje w szpitalach

4. Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

5. Związki zawodowe & Zarządzający szpitalami – jak radzić sobie w trudnych czasach

Spotkanie z przedstawicielami Związków zawodowych, Dyrektorów szpitali, MZ, NFZ, CeZ, ABM, AOTMiT- to coroczna interaktywna sesja dedykowana bezpośredniej dyskusji dyrektorów szpitali z decydentami


Formularz rejestracyjny na konferencję dostępny TUTAJ

Link do rezerwacji pokoi hotelowych TUTAJ kod: PFSz2023