Kim jesteśmy (PFSz)

Kim jesteśmy (PFSz)

Kim jesteśmy (PFSz)2024-04-08T16:16:34+02:00

PFSz Polska Federacja Szpitali – dowiedz się, kim jesteśmy!

Polska Federacja Szpitali PFSz logo new color favicon

Polska Federacja Szpitali PFSz logo new color favicon

Zapraszamy na nasze social media – Facebook PFSz oraz LinkedIn PFSz!

Polska Federacja Szpitali PFSz logo new transparent medium

POLSKA FEDERACJA SZPITALI (PFSz)

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania.

PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla około ponad 500 Szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

  • PFSz popiera tworzenie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia konkurujących o wartość dla pacjenta oraz wynagradzanych za wynik leczenia w całym przebiegu choroby.

  • PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP.

  • PFSz reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

  • PFSz reprezentuje Polskę w Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji Szpitali.

Pracodawcy RP logo
HOPE logo
International Hospital Federation logo
Polska Federacja Szpitali

Zasięg PFSz

Polska Federacja Szpitali (PFSz) integruje szpitale dysponujące potencjałem ponad 150 tysięcy łóżek i ponad 400 tysięcy pracowników, świadczące usługi zdrowotne przekraczające kwotę 50 mld zł!

0
Szpitali
0 %
zasobów szpitalnych w Polsce
0 tys.
liczba łóżek szpitalnych
0 tys.
liczba pracowników
0 mld zł
wartość świadczeń
≈ 500
Szpitali
≈ 80%
zasobów szpitalnych w Polsce
≈ 150 tys.
łóżek szpitalnych
≈ 400 tys.
liczba pracowników
≈ 50 mld zł
wartość świadczeń

Zostań członkiem PFSz!

Członkiem zwyczajnym PFSz może zostać Szpital jako osoba prawna na podstawie decyzji osoby uprawnionej do reprezentacji.

Członkiem wspierającym PFSz mogą zostać:
✔ związek Szpitali – jako podmiot grupowy,
✔ przedsiębiorstwo (firma) – jako osoba prawna,
✔ osoba fizyczna (indywidualnie).

Warunkami wstępnymi jest poparcie dla celów PFSz, akceptacja Statutu PFSz i uzyskanie pozytywnej decyzji Zarządu PFSz.

Zachęcamy osoby fizyczne – ekspertów ochrony zdrowia – do członkostwa wspierającego indywidualnego w formule „Ambasadorów PFSz”.

Zapraszamy także podmioty lecznicze niebędące Szpitalami do członkostwa wspierającego w PFSz.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce ZOSTAŃ CZŁONKIEM PFSz. Deklaracje członkowskie można natomiast pobrać w zakładce DOKUMENTY I DANE.

Szczegółowych informacji udziela Centrala PFSz – dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA W RAMACH POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Polska Federacja Szpitali PFSz logo new transparent medium

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest głosem polskich szpitali na forum krajowym, Unii Europejskiej oraz globalnym.

WIZJA2023-02-27T23:31:05+01:00

  Zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.

MISJA2023-02-27T23:32:52+01:00

  Integrujemy Szpitale – razem osiągniemy więcej!

CELE2023-02-21T16:49:04+01:00

✓  rozwijać płaszczyznę integracji, wsparcia, komunikacji oraz wymiany wiedzy dla wszystkich Szpitali;
✓  doskonalić opiekę zdrowotną nad pacjentami, kapitał ludzki oraz zrównoważony rozwój;
✓  wpływać na kształt prawa;
✓  wykorzystywać pełniej potencjał Szpitali.

STRATEGIA2023-02-21T16:48:33+01:00

➜  Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej, aktywne uczestnictwo w dialogu społecznym.
➜  Działanie na rzecz wzrostu znaczenia, motywacji i szacunku dla Dyrektorów Szpitali.
➜  Liderowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia.
➜  Promowanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia.
➜  Wskazywanie dobrych praktyk w zarządzaniu inwestycjami oraz infrastrukturą, a także sposobów pozyskiwaniu kapitału.
➜  Popularyzacja nowoczesnego zarządzania ryzykiem oraz ciągłej poprawa jakości opieki szpitalnej, poparcie dla systemu no fault.
➜  Informatyzacja, cyberbezpieczeństwo oraz polepszanie ergonomiki pracy.
➜  Dążenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej, np. w modelu konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia.
➜  Propagowanie ochrony danych osobowych, wymiany danych, anonimizowanego dawstwa danych i benchmarkingu Szpitali.
➜  Wymiana wiedzy, organizacja szkoleń i konferencji dla Szpitali.
➜  Inne działania mające na celu poprawę sytuacji Szpitali oraz systemu ochrony zdrowia.

POLITYKA I OPINIODAWSTWO

WPŁYWAMY NA KSZTAŁT OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE I EUROPIE

Aktywnie, merytorycznie i konstruktywnie uczestniczymy w dialogu społecznym w sektorze opieki zdrowotnej.

WSPÓŁPRACA I KNOW-HOW

WYMIENIAMY SIĘ WIEDZĄ ORAZ KONTAKTAMI

Organizujemy konferencje, szkolenia, a także międzynarodowe szpitalne wizyty studyjne, realizujemy dla polskich menedżerów i polskich Szpitali europejski program HOPE Exchange, kreujemy networking dla liderów Szpitali.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

POMAGAMY POZYSKIWAĆ KAPITAŁ ORAZ PARTNERÓW FINANSOWYCH

Inicjujemy zakupy grupowe, działamy na rzecz zmniejszenia kosztów, ułatwiamy pozyskiwanie dotacji.

Poznaj nasz zespół

Ligia Kornowska PFSZ

Dyrektor Zarządzająca PFSz

Urszula Szybowicz PFSz

Dyrektor Operacyjna PFSz

Michał Dybowski Chief Sustainability Officer Polska Federacja Szpitali PFSz

Chief Sustainability Officer PFSz

Dokumenty i dane

Data założenia

Data założenia

10 października 2011 roku

Miejsce założenia

Miejsce założenia

Warszawa

Status prawny PFSz

Status prawny PFSz

Organizacja pracodawców wpisana pod nr 402294 Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy.

Data wpisu do KRS

Data wpisu do KRS

17 listopada 2011 roku
KRS: 0000402294
Prezes: Jarosław F. Fedorowski

NIP

NIP

7010339318

REGON

REGON

146086853

Nr rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego

30 1600 1068 1843 0059 4000 0001
Bank BNP Paribas Polska SA
oddział w Warszawie

Pierwsza strona PFSz

Tytuł

Przejdź do góry