Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została przygotowana w oparciu Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Kluczową kwestią dla zapobiegania tego typu sytuacjom, jest edukacja personelu na temat ryzyka, które niesie za sobą zakłucie czy też zranienie sprzętem medycznym. Dodatkowo istotnym elementem jest podkreślenie, że dla dobra pracownika, jak i pacjentów.  obowiązkiem jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej. To pozwoli na zapewnienie służbie zdrowia lepszego dostępu do bezpiecznych rozwiązań, co z kolei zapewni bezpieczeństwo pacjentom.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do Koalicji oraz złożenia podpisów pod załączoną deklaracją.

Zachęcamy do podpisania dokumentu oraz wprowadzenia i przestrzegania zasad z deklaracji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego, ale również pacjentów.

Koordynator działań ul. Marszałkowska 140/46 00-061 Warszawa Katarzyna Mąkólska, katarzyna.makolska@procontent.pl, tel. 604 774 138

 

[button link=”https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/” color=”blue” size=”medium” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”” class=”” id=””]PODPISZ DEKLARACJĘ[/button]