Koalicja na Rzecz Rozwoju Chirurgii Robotycznej – ważna inicjatywa PFSz

Na tej stronie dowiesz się, czym jest Koalicja na Rzecz Rozwoju Chirurgii Robotycznej i jakie ma znaczenie w kontekście pełnego wykorzystania szans, jakie stwarzają robotyka medyczna i nowe technologie w medycynie.

Dowiedz się, czym jest Koalicja na Rzecz Rozwoju Chirurgii Robotycznej

Misja Koalicji na Rzecz Rozwoju Chirurgii Robotycznej

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych. Ewolucja chirurgii robotycznej rozpoczyna się na dobre na naszych oczach. Coraz więcej potencjalnych producentów i innowatorów przygotowuje swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek medyczny. W Polsce mamy już 16 autoryzowanych systemów da Vinci. Pojawiała się również pierwsza instalacja systemu Versius (CMR Surgical). Są już obecne systemy ExcelsiusGPS firmy Globus Medical (do zabiegów na kręgosłupie) oraz system CorPath GRX, rozwijany przez Siemens do zabiegów kardiologicznych.

Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego przez PMR i Upper Finance wynika, że w kraju o wielkości Polski powinno być około 50 robotów do końca 2025 roku, z pomocą których będzie wykonywanych blisko 15 tys. zabiegów rocznie. Szacowana w 2021 roku liczba zabiegów wykonanych ze wsparciem robotów w Polsce to blisko 3 tys. procedur. A szacowany w latach 2021-2026 średnioroczny wzrost wartości (CAGR) segmentu chirurgii robotycznej wyniesie aż 23%.

W obliczu tego dynamicznego rozwoju PFSz widzi swoją istotną rolę we wspieraniu polskich szpitali w zakresie pełnego wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą robotyka medyczna oraz nowe technologie poprzez utworzenie i wspieranie działalności Koalicji.

Dowiedz się, kim są Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)

Co powinieneś wiedzieć na temat zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)?

Rola Koalicji, Cele i Kierunki Działań

W związku ze strategiczną rolą Koalicji, jaką jest stanie się przez nią centrum eksperckiej wiedzy o robotyce medycznej, miejscem, w którym spotykają się partnerzy kliniczni, przemysł oraz nauka i współdziałają w kierunku zwiększenia wykorzystania potencjału robotyki i powiązanych z nimi technologii w ochronie zdrowia, sformułowano następujące kluczowe rekomendacje działań na rzecz zwiększenia wykorzystania potencjału robotyki oraz powiązanych z nimi technologii w ochronie zdrowia:

 • 1
  budowanie zaufania społeczeństwa do robotyki i powiązanych z nimi technologii oraz promowanie zarządzania opieką medyczną w oparciu o innowacje technologiczne, procesowe i organizacyjne, wykorzystujące zaawansowane technologie;
 • 2

  podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w celu jak najlepszego wdrożenia do praktyki medycznej robotów;

 • 3
  współpraca na rzecz rozwoju kadr medycznych i rozwoju programów doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • 4

  wspieranie badań, rejestrów danych w celu maksymalizacji korzyści wynikających z wdrożenia robotyki w sektorze ochrony zdrowia;

 • 5

  pomoc szpitalom w ocenie wymogów regulacyjnych oraz ryzyk w trakcie wdrażania innowacji i rozwoju działalności w oparciu o innowacje;

 • 6

  zwiększenie dostępności do źródeł finansowania oraz elastycznych instrumentów finansowych wspierających robotykę w medycynie;

 • 7

  budowanie narzędzi do oceny efektywności robotyki i nowych technologii;

 • 8

  podejmowanie działań w kierunku zapewnienia powszechnego i równego dostępu do robotyki i nowych technologii;

 • 9
  współpraca ze stroną publiczną w ramach zinstytucjonalizowanej platformy dyskusji mającej na celu określić działania edukacyjne, techniczne, organizacyjne i regulacyjne, których celem będzie maksymalizacja korzyści wynikających z wdrożenia robotyki w sektorze ochrony zdrowia;
 • 10
  podejmowanie inicjatywy legislacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz samoregulacyjnych w celu popularyzacji idei robotyki oraz nowych technologii w polski systemie ochrony zdrowia;
 • 11
  podejmowanie analizy danych w celu precyzyjnego określenia korzyści stosowania chirurgii robotycznej, zarówno z perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów oraz ale również kalkulacji kosztów i korzyści ekonomicznych stosowania tej technologii, opracowanie propozycji narzędzi wspierających rozwój robotyki medycznej;
 • 12
  nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się medycyną robotyczną w celu umożliwienia wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów.

W Polsce działa już 19 autoryzowanych robotów chirurgicznych da Vinci.

Pojawiały się również instalacje kolejnych systemów chirurgicznych: CorPath GRX w obszarze kardiologii, Versius w chirurgii, Cori w ortopedii, czy ExcelsiusGPS w neurochirurgii.

Wzrost wartości rynku robotyki chirurgicznej w Polsce w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł aż 48%!

Do 2027 roku rynek robotyki chirurgicznej osiągnie wartość blisko 1 mld złotych – wynika z raportu „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2022. Prognoza na lata 2022-2027” opublikowanego przez Upper Finance oraz Polską Federację Szpitali.

„Dynamicznie rośnie liczba ośrodków publicznych wykorzystujących system da Vinci, ich udział w rynku na koniec 2022 roku wyniesie 78% v. 75% w 2021 roku. Systematycznie zwiększa się również liczba zabiegów wykonywanych w placówkach publicznych. Jednostki publiczne odpowiadają obecnie za większość zabiegów w asyście da Vinci w Polsce. Pozytywnym aspektem wspierającym dynamikę rynku jest pojawienie się finansowania NFZ dla radykalnej prostatektomii wykonywanej z wykorzystaniem robota. Niemniej jest to jedyna procedura, dla której wprowadzono dedykowaną wycenę, co nie zaspokaja potrzeb związanych z dostępem do procedur robotycznych dla innych specjalizacji, w tym ginekologii, chirurgii czy kardiologii.”
Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali (PFSz), członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE) oraz zarządu Światowej Federacji Szpitali (IHF)

Kontakt

Joanna Szyman foto

Joanna Szyman
Przewodnicząca Koalicji

LinkedIn icon

Urszula Szybowicz
Dyrektor Operacyjna PFSz

mail icon symbol graphic    LinkedIn icon

Urszula Szybowicz PFSz