Zwiększenie dostępu kobiet do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych w specjalizacjach chirurgicznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii jest głównym celem połączenia sił Fundacji Kobiety w Chirurgii i NEO Hospital. Dzięki ich współpracy już 18-20 lutego 2022 roku w krakowskim Szpitalu na Klinach odbędzie się pilotażowa edycja kursu podstaw chirurgii robotycznej przy użyciu robota da Vinci. Pionierskie przedsięwzięcie wspierane jest przez Polską Federację Szpitali i Business Centre Club.

O kobietach w chirurgii

Fundacja Kobiety w Chirurgii jest organizacją mającą na celu inspirowanie do rozwoju oraz zapewnianie wszechstronnego wsparcia dla lekarek, pielęgniarek i położnych pracujących w specjalizacjach zabiegowych.

Chcemy mobilizować kobiety do angażowania się w proces zmian w polskiej medycynie. Wdrażamy programy, które dadzą szansęna równy start i rozwój w specjalizacjach zabiegowych, pomogą zdobywać przydatne umiejętności oraz zapewnią kobietom wsparcie i opiekę – merytoryczną, prawną
i psychologiczna
̨. Zależy nam by chirurgię w Polsce prowadziły zgrane i zmotywowane zespoły, a praca każdej z tworzących je osób była na równi doceniana i szanowana.”mówi Małgorzata Nowosad prezeska Fundacji Kobiety w Chirurgii

Jednym z pierwszych projektów Fundacji był projekt „Liczymy się”, polegający na przeprowadzeniu badania dotyczącego warunków pracy, poziomu satysfakcji z pracy, oczekiwań oraz wyzwań jakim na co dzień stawiają czoła kobiety w chirurgii. W badaniu wzięło udział blisko 500 kobiet, w tym lekarek pracujących w specjalizacjach zabiegowych, pielęgniarek oraz położnych pracujących na bloku operacyjnym. Wśród oczekiwanych form wsparcia ze strony Fundacji najczęściej wskazywano: kształcenie zawodowe (68%), wsparcie prawne (48%), szkolenia z kompetencji miękkich (46%) oraz propagowanie idei work-life balance (46%). Kobiety wskazywały również na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy (45%), mentoring (43%) oraz wsparcie materialne (43%).

Kobiety są filarem ochrony zdrowia. Także chirurgii!

Według raportu WHO z 2018 roku, kobiety zapewniają 70 proc. szeroko pojętej ochrony zdrowia, podczas gdy zarządzają nią w 25 proc. Nierówności płacowe wynoszą w tym sektorze 26 proc. i są wyższe niż średnia w innych dziedzinach. Dostępne dane potwierdzają codzienne obserwacje o utrudnionym dostępie kobiet do szkolenia zawodowego i rozwoju karier w medycynie.

Specjalizacje zabiegowe podlegają szczególnie wysokiej stereotypizacji, uchodząc za typowo męskie, podczas gdy coraz większy odsetek osób je wykonujących stanowią kobiety. Jednocześnie rozwój zawodowy kobiet jest często ograniczany w oparciu o szkodliwe stereotypy dotyczące np. siły fizycznej, macierzyństwa lub biologii.”  – mówi Magdalena Wyrzykowska z Fundacji Kobiety w Chirurgii.

Kobiety w chirurgii, to nie tylko te wykonujące zawód chirurga, ale także pielęgniarki operacyjne, które są często cichymi bohaterkami sali operacyjnej i zasługują na to, żeby o nich mówić i je pokazywać. Bez tych kobiet nie byłoby chirurgii, ponieważ żadna operacja nie jest pracą indywidualną, a jej sukces zależy od zaangażowania i umiejętności całego zespołu.

 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności we współpracy z NEO Hospital

W badaniu „Liczymy się!”, wsparcie w zakresie kształcenia zawodowego respondentki uznały za najważniejsze oczekiwanie wobec Fundacji stąd też pomysł na wspólny projekt z NEO Hospital, szpitalem założonym przez kobiety.

W ochronie zdrowia potrzebujemy równowagi, współpracy i zmian dzięki, którym talent i ambicje wszystkich osób wybierających ścieżkę rozwoju, w tym sektorze będą w pełni wykorzystane. Warto zauważyć szanse wynikające z rozwoju nowych technologii, w tym robotyki chirurgicznej, wpierającej pracę kadry medycznej. Jestem niezwykle dumna, że udało się nam wspólnie z FundacjąKobiety
w Chirurgii przygotowa
ć projekt, który wyrównuje szanse w dostępie do nowoczesnych technologii, ale także promuje kulturę pracy w oparciu o wartości takie jak szacunek, zaufanie i rozwój kompetencji.  – mówi Joanna Szyman – prezeska Grupy Neo Hospital, do której należy Szpital na Klinach.

W ramach kursu w zakresie zabiegów wykonywanych z zastosowaniem systemu wsparcia chirurgicznego da Vinci uczestniczki zapoznają się zasadami pracy robota da Vinci, poznają jego instrumentarium oraz nawigację kamerą, będą miały możliwość ćwiczeń na trenażerach jak i odbędą wirtualne treningi na symulatorze najnowszej generacji.

Kierownikiem kursu jest prof. Tomasz Rogula, znakomity chirurg, doświadczony w zabiegach z użyciem systemu da Vinci, dyrektor kliniczny NEO Hospital. – Zapotrzebowanie na małoinwazyjne operacje z wykorzystaniem robotów rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Coraz więcej osób na całym świecie cierpi na przewlekłe schorzenia, jak chociażby otyłość, co przyczynia się do wzrostu liczby planowych operacji. Wielu pacjentów wybiera bardzo precyzyjne procedury z wykorzystaniem robotów, chcąc zminimalizować ryzyko powikłań pooperacyjnych, skrócić okres rekonwalescencji i jak najszybciej powrócić do aktywności życiowej i zawodowej. W obliczu tego dynamicznego rozwoju nie sposób zadać pytania o to: jak wspierać budowęumiejętności osób pracujących z wykorzystaniem technologii? wyjaśnia profesor Tomasz Rogula.

 

O chirurgii robotycznej

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, doskonałej zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem robotycznym, stosowanym w chirurgii jest system da Vinci firmy Intuitive Surgical. Technologia ta jest rozwijana od ponad 20 lat, mamy już 4 generacje tych platform, ponad 6 700 instalacji robotów da Vinci na świecie w 67 krajach, 10 000 000 wykonanych operacji, 29 000 publikacji naukowych, w tym 3 700 tylko w 2021. Jednak ewolucja chirurgii robotycznej jest daleka od zakończenia, a wielu potencjalnych konkurentów przygotowuje obecnie swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek. W Polsce mamy już 15 autoryzowanych systemów da Vinci, pojawiały się już pierwsze instalacje systemu Versius (CMR Surgical), są obecne także systemy ExcelsiusGPS firmy Globus Medical (do zabiegów na kręgosłupie), systemy Navio oraz Cori  Smith & Nephew oraz system CorPath GRX, rozwijany przez Siemens do zabiegów kardiologicznych.

Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego specjalnie na potrzeby raportu PMR i Upper Finance Group wynika, że w kraju o wielkości Polski powinno być około 50 robotów do końca 2025 z  których pomocą będzie wykonywanych blisko 15 tys. zabiegów rocznie. Na koniec 2021 może będzie to ok. 2,5 tys. procedur.

 

O Fundacji kobiety w chirurgii:

Fundacja Kobiety w chirurgii została powołana do życia  w styczniu 2021 przez Małgorzatę Nowosad, Martę Musiejewską i Magdalenę Wyrzykowską. Organizacja powstała w odpowiedzi na aktualne warunki pracy i trudności w szkoleniu zawodowym kobiet w specjalizacjach zabiegowych w Polsce. Pragnieniem i celem Fundacji jest stworzenie współpracującej ze sobą wspólnoty kobiet, wspierającej się i zaangażowanej w kwestie społeczne. Przez pierwszy rok istnienia Fundacja podjęła szereg działań mających na celu wsparcie w rozwoju zawodowym, pomoc psychologiczną i prawną , edukację a także rzecznictwo interesów pielęgniarek i lekarek.  Z Kobietami w chirurgii współpracuje obecnie na stałe  kilkadziesiąt wolontariuszek.

Więcej informacji: www.kobietywchirurgii.pl

 

O NEO Hospital:

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej, spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Działalność szpitala i wysoka jakość świadczonych usług zyskała potwierdzenie międzynarodowych organizacji takich jak International Bariatric Club – Oxford University, czy International Hospital Federation.

Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl