Polska Federacja Szpitali nawiązała współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych. Co bardzo ważne, otrzymaliśmy informację, że szpitale, które będą stosowały Kodeks, mogą potencjalnie liczyć na zwiększone finansowanie ze środków publicznych.

Celem Kodeksu jest zebranie z rynku informacji o dobrych praktykach, jakie Dyrektorzy obecnie stosują w swoich szpitalach – czyli o konkretnych case’ach pokazujących dobry sposób zarządzania. Po zebraniu informacji o dobrych praktykach stworzymy poradnik, jak to konkretne rozwiązanie można wdrożyć w kolejnym szpitalu. Z założenia Kodeks będzie podzielony na kilka obszarów tematycznych, takich jak: zamówienia publiczne, zarządzanie finansami, ograniczanie ryzyk prawnych, działalność innowacyjna i inne.

Bardzo proszę Dyrektorów chętnych podzielić się swoim doświadczeniem w danej dziedzinie o wiadomość, a najlepiej o opis rozwiązania, które trafiłoby do Kodeksu. Termin nadsyłania wiadomości: 15.09.2019. Osoba kontaktowa: Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, ligia.kornowska@pfsz.org.