Wraz z Fundacją GS1 Polska rozpoczynamy pracę nad programem “Efektywny Szpital-Bezpiecznny Pacjent”

Celem programu jest obniżenie kosztów logistycznych funkcjonowania szpitali oraz wprowadzenie
mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo pacjenta poprzez usprawnienie przepływu
leków i wyrobów medycznych w oparciu o interoperacyjne standardy i dobre praktyki.

Skuteczną metodą dla osiągnięcia przedstawionego powyżej celu jest wypracowanie
powielarnych rozwiązań umożliwiających szybkie wdrożenie i wykorzystanie w szpitalu
sprawdzonych w technik teleinformatycznych, takich jak kody kreskowe czy elektroniczna wymiana
dokumentów oparte o globalne standardy GS1 i HL7. Rozwiązania te zapewniają lepszą kontrolę
nad przepływem leków i wyrobów medycznych, ułatwiają sprawne zarządzanie zapasami
i zasobami, a tym samym prowadzą do redukcji kosztów funkcjonowania szpitala i eliminują ryzyko
podania niewłaściwego leku pacjentowi. Wykorzystanie standardów GS1 i HL7 we wdrażanych
rozwiązaniach ułatwi ich masowe wdrożenie, obniży koszty oraz ułatwi dostęp do
międzynarodowego „know-how”

Do prac grupy przystąpiło kilkanaście Szpitali zrzeszonych w PFSz.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety z prośbą o wypełnienie przez wszystkie Szpitale. Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie wiedzy na temat poziomu wykorzystania kodów kreskowych i dokumentów elektronicznych w szpitalach na terenie Polski. Wyniki ankiety pozwolą nam na opracowanie lepszych mechanizmów wsparcia dla szpitali w zakresie implementacji określonych rozwiązań. Jeżeli odpowiedzi nie jest jednoznaczne prosimy Państwa o uzupełnienie opcji “inna odpowiedź” w celu uszczegółowienia informacji. Liczymy na odzew dużej ilości placówek.