Serdecznie zapraszamy Dyrektorów Szpitali prowadzących zakłady opiekuńczo lecznicze na konferencję Krajowej Izby Domów Opieki 8.października 2022r!
 
Realizacja wspólnych działań oraz projektów – w ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Federacją Szpitali(PFSz)oraz Krajową Izbą Domów Opieki(KIDO) – dotyczących holistycznie pojmowanej ,instytucjonalną opieki senioralnej skłoniła nas do wielu przemyśleń będących efektem własnych doświadczeń oraz szeregu docierających do nas interesujących poglądów, wniosków i opinii. Wiele z tych rozmów uwypuklało wątek braku rzetelnej reprezentacji środowiska związanego z szeroko pojmowaną opieką senioralną, świadczoną w placówkach opieki długoterminowej. W tym celu powołana została ogólnopolska organizacja reprezentująca placówki opiekuńcze , w formie stowarzyszenia pod nazwą Krajowa Izba Domów Opieki KIDO(www.kido.org.pl) – które pełni funkcję reprezentanta oraz rzecznika placówek świadczących opiekę długoterminową w Polsce. Zakres oraz program naszego działania obejmuje szerokie spectrum inicjatyw zmierzających do wypracowania konkretnych form pomocy – oczekiwanej i sygnalizowanej przez członków, partnerów strategicznych oraz sympatyków Izby.W chwili obecnej w Izbie zrzeszonych jest ponad 230 placówek całodobowej opieki długoterminowej (w tym także Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze).Aktywność KIDO obejmuje szerokie spectrum działalności związanej z reprezentacją środowiska opieki długoterminowej, aktywnym udziałem w posiedzeniach komisji branżowych ,wypracowywaniem wspólnych stanowisk i apeli oraz kierowaniem zapytań do instytucji odpowiedzialnych za prawidłową politykę w zakresie szeroko rozumianej opieki senioralnej.

 Jednym z najistotniejszych aspektów działalności Izby jest prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w obszarze szeroko rozumianej opieki całodobowej i długoterminowej. Działania te prowadzone są w formie publikacji, artykułów , newsletterów, warsztatów specjalistycznych oraz Konferencji Naukowo-Edukacyjnych Senior Care.Są to cykliczne wydarzenia o charakterze zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim które dedykowane są kadrze managerskiej oraz opiekuńczej instytucji świadczących całodobową opiekę długoterminową,w tym także zakłady opiekuńczo-lecznicze.Dodatkowe szczegóły dotyczące podejmowanych inicjatyw oraz organizowanych wydarzeń dostępne są na stronie:www.kido.org.pl

   Pragniemy Państwa zachęcić do uczestnictwa w IV edycji ogólnopolskiej  Konferencji Senior Care w celu wzmocnienia pozycji instytucji świadczących usługi całodobowej opieki długoterminowej, kreując jednocześnie jej standardy.

Razem możemy więcej !!!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, działalnością i współpracą z KIDO zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Biura KIDO:

                          p. Adrianem Kozickim , tel.=48/608 545 545 ,e-mail:izba@kido.org.pl