Otyłość to jedna z największych współczesnych epidemii chorób niezakaźnych. Jest istotnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W Polsce dotyczy znacznego odsetka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest taką samą chorobą jak inne, powodując nie tylko dyskomfort w życiu, lecz wiele powikłań takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory, czy choroby narządu ruchu. Dlatego tak bardzo istotne jest skuteczne leczenie otyłości i co ważne, uświadamianie chorych jakim jest zagrożeniem dla ich zdrowia i życia.

Z dniem 3.01.2022 r. Szpital Orłowskiego rozpoczął realizację pilotażowego programu kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią, kwalifikującymi się do leczenia chirurgicznego (bariatrycznego). Podstawą programu jest zarządzenie nr 181/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8.11.2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Założeniem programu jest poprawa jakości i efektywności leczenia osób w wieku od 18 roku życia z rozpoznaniem ICD-10:E66.0 – otyłością spowodowaną nadmierną podażą energii i z BMI ≥40kg/m2 oraz osób z BMI 35-40kg/m2, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością. Celem programu jest także ocena nowego modelu kompleksowej opieki specjalistycznej nad grupą chorych z otyłością olbrzymią pod względem efektywności organizacyjnej. Program KOS-BAR jest wyłączony ze szpitalnego kontraktu ogólnochirurgicznego. Aby przystąpić do programu realizowanego w Szpitalu Orłowskiego pacjent powinien zarejestrować skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tut. Przychodni Specjalistycznej.

Do programu realizowanego w Szpitalu Orłowskiego zakwalifikowało się już 65 osób. Następne 35 oczekuje na pierwszą wizytę u chirurga bariatry. Oceni on, którzy z tej grupy pacjentów spełniają wymogi określone programem. Po przeprowadzonej kwalifikacji pacjent objęty jest przedoperacyjną opieką przez okres 3-6 miesięcy. Pierwszy etap to badania diagnostyczne. Następnie opiekę nad pacjentem przejmuje wielospecjalistyczny zespół lekarzy –  chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, anestezjologii, rehabilitacji, a także psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i inni, w zależności od wskazania medycznego. Po okresie przygotowawczym następuje leczenie zabiegowe – operacja bariatryczna. O wyborze najlepszej dla danego pacjenta metody operacyjnej decyduje lekarz prowadzący w porozumieniu z chorym. Należy dodać, że oprócz realizacji programu KOS-BAR prowadzona jest normalna praca Oddziału Klinicznego  Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej tut. Szpitala w ramach kontraktu z NFZ. Obserwujemy duże zainteresowanie potencjalnych pacjentów omawianą terapią.

Operacja bariatryczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych dla pacjentów z otyłością olbrzymią. Dla przykładu u większości pacjentów z cukrzycą choroba ta się wycofuje, ustępują zaburzenia metaboliczne, a pacjenci nie muszą stosować leków. Normalizuje się również nadciśnienie tętnicze – pacjenci redukują leki. Generalnie, jedną operacją można cofnąć wiele negatywnych następstw otyłości. Jeszcze jedna rzecz – nowotwory. Po operacji odsetek tych chorób, np. nowotworów jelita grubego, czy nowotworów kobiecych znacząco maleje. Na podstawie badań porównawczych grup pacjentów operowanych i nieoperowanych wykazano, że w grupie osób operowanych wskaźniki zachorowalności na choroby nowotworowe były bardziej korzystne. Krótko mówiąc – otyłość jest chorobą, która prowadzi do wielu chorób i ich powikłań, a chirurgiczne jej leczenie pozwala skutecznie pomóc pacjentowi. BMI powyżej 40 skraca życie aż o 10 lat.

Końcowy okres leczenia, to 12-miesięczna bariatryczna opieka specjalistyczna, monitorująca efekty leczenia oraz całego procesu terapeutycznego. W tym czasie, w zależności od potrzeb, pacjent ma zapewniony dostęp do konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, opieki psychologa i dietetyka oraz rehabilitacji pooperacyjnej, a także edukacji zdrowotnej i uczestniczenia w grupie wsparcia.

Reasumując, rośnie zapotrzebowanie na leczenie bariatryczne i dlatego ten dział medycyny z pewnością będzie się rozwijał. Objęcie ambulatoryjną opieką specjalistyczną osób z otyłością olbrzymią wykazuje niejednokrotnie małą skuteczność. Chirurgiczne leczenie otyłości, jest metodą, która przynosi trwałe i widoczne efekty w krótkim czasie. Pacjenci, po przejściu laparoskopowej, małoinwazyjnej operacji bariatrycznej, szybko wracają do normalnego funkcjonowania