Nowe Kierunki w Dążeniu do Zrównoważonego Rozwoju – Nominacja Project Managera dla Projektu Just Culture w Polskiej Federacji Szpitali

W Polskiej Federacji Szpitali, pod egidą Biura Green Hospitals, stale dążymy do innowacji i doskonalenia w sektorze ochrony zdrowia. Z ogromną przyjemnością ogłaszamy nominację Pana Damiana Bochyńskiego, MBA, na stanowisko Project Managera dla projektu Just Culture. Jego doświadczenie i kompetencje są kluczem do rozwoju naszych inicjatyw związanych z budowaniem zrównoważonych szpitali.

Damian Bochyński MBA, Just Culture Project Manager Green Hospitals Office Polska Federacja Szpitali

Damian Bochyński MBA, Just Culture Project Manager Green Hospitals Office Polska Federacja Szpitali

Czym jest sprawiedliwe traktowanie pracowników w rozumieniu Just Culture?

Just Culture to koncepcja promująca otwartość i uczciwość w środowisku pracy, gdzie błędy są traktowane jako możliwości nauki, a nie jako powody do winy. W sektorze opieki zdrowotnej, gdzie bezpieczeństwo pacjenta jest najwyższym priorytetem, Just Culture odgrywa kluczową rolę. Pan Damian Bochyński, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu systemów kultury operacyjnej #nofault, wnosi istotny wkład w rozwijanie tej kultury w naszych szpitalach.

Równolegle, nasz nacisk kładziemy również na aspekty ESG (Environmental, Social, and Governance), które są nieodłączną częścią dążenia do zrównoważonego rozwoju. Współpraca z koalicją Zielonych Szpitali pozwoli na wdrażanie najlepszych praktyk sustainability w polskim systemie opieki zdrowotnej. Celem jest nie tylko minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, ale także promowanie zdrowia i dobrobytu pacjentów oraz pracowników, a także zapewnienie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania.

“Just Culture”  promuje otwarty dialog i uczciwe podejście do błędów i problemów w miejscu pracy. Kluczowym założeniem tej kultury jest zrozumienie, że błędy są częścią ludzkiej natury i że można się z nich uczyć, zamiast obwiniać pojedyncze osoby za niepowodzenia.

W kontekście ochrony zdrowia, Just Culture ma na celu stworzenie środowiska, w którym pracownicy medyczni czują się bezpiecznie, dzieląc się informacjami o błędach, niemal-zdarzeniach, czy incydentach. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie potencjalnych ryzyk i problemów oraz wprowadzanie działań prewencyjnych i poprawiających bezpieczeństwo pacjentów.

Istotne Cechy Just Culture spójne z celami Zielonych Szpitali i dekarbonizacją systemu opieki szpitalnej

  • Zrozumienie ludzkiej natury: Akceptacja, że błędy są nieodłączną częścią działalności ludzkiej i że najlepszym sposobem na ich rozwiązanie jest zrozumienie ich przyczyn i okoliczności.
  • Bezpieczne środowisko: Tworzenie kultury, w której pracownicy nie boją się mówić o błędach i problemach, wiedząc, że nie zostaną za to niesprawiedliwie ukarani.
  • Nauka i rozwój: Skupienie na identyfikacji przyczyn błędów i niemal-zdarzeń oraz na szukaniu sposobów ich zapobiegania w przyszłości.
  • Odpowiedzialność i sprawiedliwość: Podkreślenie odpowiedzialności za działania i decyzje, przy jednoczesnym unikaniu kultury winy i karania.
  • Transparentność i komunikacja: Otwarta i uczciwa komunikacja na wszystkich poziomach organizacji w celu promowania wzajemnego zaufania i zrozumienia.

Praktyczne korzyści dla Szpitali w Polsce

Pod kierownictwem Pana Bochyńskiego, projekt Just Culture będzie wspierał szpitale w Polsce w identyfikacji i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Wspólnie będziemy pracować nad:
1. Wdrożeniem systemów #nofault, aby wspierać kulturę otwartości i uczciwości.
2. Rozwojem i implementacją inicjatyw ESG, które będą wspierać długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju.
3. Budowaniem koalicji Zielonych Szpitali, mającej na celu wspieranie i promowanie zrównoważonych praktyk w sektorze zdrowia.

Ta nominacja to kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji zrównoważonego rozwoju w ochronie zdrowia. Wierzymy, że pod wodzą Pana Damiana Bochyńskiego, będziemy mogli osiągnąć nowe poziomy efektywności, bezpieczeństwa i zrównoważenia, które będą korzystne zarówno dla pacjentów, jak i dla środowiska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych postępów i dołączenia do dyskusji na temat przyszłości zrównoważonej opieki zdrowotnej i subskrybcji naszego Newslettera poświęconego Zielonym Szpitalom LINK