Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy pozyskał 15 mln zł na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Legnicki oddział to trzeci pod względem obciążenia SOR w Polsce.

– Duże znaczenie dla rozwoju naszej placówki mają dobrze przygotowane wnioski o dofinansowanie – podkreśla Piotr Karwan, przewodniczący rady społecznej WSS w Legnicy i zarazem przedstawiciel samorządu wojewódzkiego. – Tylko w tym roku udało nam się uruchomić nowoczesny blok porodowy z odcinkiem patologii ciąży, oddział onkologiczny z ambulatorium chemioterapii, wkrótce otwieramy oddział zakaźny. W tym kontekście cieszy również ten nowoczesny projekt na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego, który poprawi bezpieczeństwo legniczan i mieszkańców regionu. Ale mamy kolejne plany.

– Na naszym SOR-rze jednocześnie pracuje 4 lekarzy: 1 lekarz medycyny ratunkowej, dwóch lekarzy internistów i jeden chirurg, którzy w ciągu doby przyjąć muszą 100, a nawet 120 pacjentów, w tym także osoby nietrzeźwe, które „przejęliśmy” po zlikwidowanej izbie wytrzeźwień – mówi Anna Płotnicka – Mieloch, dyrektor szpitala. – W skali kraju nasz SOR ma największą ilość pacjentów w najcięższej kategorii ratującej życie. Jako jedyny w regionie przyjmuje pacjentów neurologicznych, neurochirurgicznych, kardiologicznych, dlatego też trafiają do niego chorzy z dużej części województwa.

Rozdzielenie triażu na dwa odcinki zwiększy możliwość zagwarantowania, że wszyscy pacjenci dowożeni karetkami będą przejmowani przez nasz personel w wyznaczonym czasie tj. do 10 min. Zmiany zwiększą ponadto bezpieczeństwo tych pacjentów, którzy sami zgłaszają się na SOR i tych już oczekujących na świadczenie.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.szpital.legnica.pl/a,239,sor-zostanie-zmodernizowany-w-latach-2024-2025